10371.htm

CÍMSZÓ: Bánóczi

SZEMÉLYNÉV: Bánóczi László

SZÓCIKK: B. László író, dramaturg és műfordító szül. Budapesten 1884, fia B. Józsefnek (l. o.) főv. bizottsági tag szocialista programmal. Előbb az Országos Munkásbiztosító Pénztár tisztviselője, majd a Stefánia Szövetség igazgatója. Élénk részt vesz a szocialista mozgalomban. A Thália színház, amelynek rendezője s igazgatója volt, az ő kezdeményezésére létesült. Rendezője volt a Vígszínháznak, majd az Unió színházaknak. A Kisfaludy-társaságban díjat nyert Shakespeare a modern színpadon c. művével. Lefordította Kropotkin Péter A francia forradalom c. nagy munkáját. (Nagy írók - Nagy írások 1921).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 371. címszó a lexikon => 85. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10371.htm

CÍMSZÓ: Bánóczi

SZEMÉLYNÉV: Bánóczi László

SZÓCIKK: B. László író, dramaturg és műfordító szül. Budapesten 1884, fia B. Józsefnek l. o. főv. bizottsági tag szocialista programmal. Előbb az Országos Munkásbiztosító Pénztár tisztviselője, majd a Stefánia Szövetség igazgatója. Élénk részt vesz a szocialista mozgalomban. A Thália színház, amelynek rendezője s igazgatója volt, az ő kezdeményezésére létesült. Rendezője volt a Vígszínháznak, majd az Unió színházaknak. A Kisfaludy-társaságban díjat nyert Shakespeare a modern színpadon c. művével. Lefordította Kropotkin Péter A francia forradalom c. nagy munkáját. Nagy írók - Nagy írások 1921 .

10371.ht

CÍMSZÓ Bánócz

SZEMÉLYNÉV Bánócz Lászl

SZÓCIKK B Lászl író dramatur é műfordít szül Budapeste 1884 fi B Józsefne l o főv bizottság ta szocialist programmal Előb a Országo Munkásbiztosít Pénztá tisztviselője maj Stefáni Szövetsé igazgatója Élén rész ves szocialist mozgalomban Tháli színház amelyne rendezőj igazgatój volt a kezdeményezésér létesült Rendezőj vol Vígszínháznak maj a Uni színházaknak Kisfaludy-társaságba díja nyer Shakespear moder színpado c művével Lefordított Kropotki Péte franci forradalo c nag munkáját Nag író Nag íráso 192

10371.h

CÍMSZ Bánóc

SZEMÉLYNÉ Bánóc Lász

SZÓCIK Lász ír dramatu műfordí szü Budapest 188 f Józsefn fő bizottsá t szocialis programma Elő Ország Munkásbiztosí Pénzt tisztviselőj ma Stefán Szövets igazgatój Élé rés ve szocialis mozgalomba Thál színhá amelyn rendező igazgató vol kezdeményezésé létesül Rendező vo Vígszínházna ma Un színházakna Kisfaludy-társaságb díj nye Shakespea mode színpad művéve Lefordítot Kropotk Pét franc forradal na munkájá Na ír Na írás 19

10371.

CÍMS Bánó

SZEMÉLYN Bánó Lás

SZÓCI Lás í dramat műford sz Budapes 18 József f bizotts szociali programm El Orszá Munkásbiztos Pénz tisztviselő m Stefá Szövet igazgató Él ré v szociali mozgalomb Thá szính amely rendez igazgat vo kezdeményezés létesü Rendez v Vígszínházn m U színházakn Kisfaludy-társaság dí ny Shakespe mod színpa művév Lefordíto Kropot Pé fran forrada n munkáj N í N írá 1

10371

CÍM Bán

SZEMÉLY Bán Lá

SZÓC Lá drama műfor s Budape 1 Józse bizott szocial program E Orsz Munkásbizto Pén tisztvisel Stef Szöve igazgat É r szocial mozgalom Th szín amel rende igazga v kezdeményezé létes Rende Vígszínház színházak Kisfaludy-társasá d n Shakesp mo színp művé Lefordít Kropo P fra forrad munká ír

1037

CÍ Bá

SZEMÉL Bá L

SZÓ L dram műfo Budap Józs bizot szocia progra Ors Munkásbizt Pé tisztvise Ste Szöv igazga szocia mozgalo T szí ame rend igazg kezdeményez léte Rend Vígszínhá színháza Kisfaludy-társas Shakes m szín műv Lefordí Krop fr forra munk í