10372.htm

CÍMSZÓ: Bányai

SZEMÉLYNÉV: Bányai Jakab

SZÓCIKK: Bányai Jakab, pedagógus szül. Komáromban 1852 dec. 10., megh. Nagybecskereken 1919. szeptember 21. A piaristáknál tanult, majd néh. Lederer Ábrahám vezetése alatt a zsidó tanítóképzőben. Tanítói pályáját Veszprémben kezdte, aztán Pápán működött, majd Nagybecskerekre került 1882. a zsidó iskolához: ennek 1900. történt megszűnése után a községi, majd az állami iskolához nevezték ki igazgatónak. Itt működött 1918-ig. A Dél magyarországi Tanítóegylet alelnöke, a «Délvidéki Tanügy» szerkesztője, majdnem valamennyi pedag. lapnak munkatársa volt. Diesterweg «Wegweiser»-jét ő fordította le és látta el magyarázatokkal. 1908-ban a Magyar Tud. Akadémia a Wodianer-féle ezerkoronás pályadíjjal tüntette ki ."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 372. címszó a lexikon => 85. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10372.htm

CÍMSZÓ: Bányai

SZEMÉLYNÉV: Bányai Jakab

SZÓCIKK: Bányai Jakab, pedagógus szül. Komáromban 1852 dec. 10., megh. Nagybecskereken 1919. szeptember 21. A piaristáknál tanult, majd néh. Lederer Ábrahám vezetése alatt a zsidó tanítóképzőben. Tanítói pályáját Veszprémben kezdte, aztán Pápán működött, majd Nagybecskerekre került 1882. a zsidó iskolához: ennek 1900. történt megszűnése után a községi, majd az állami iskolához nevezték ki igazgatónak. Itt működött 1918-ig. A Dél magyarországi Tanítóegylet alelnöke, a Délvidéki Tanügy szerkesztője, majdnem valamennyi pedag. lapnak munkatársa volt. Diesterweg Wegweiser -jét ő fordította le és látta el magyarázatokkal. 1908-ban a Magyar Tud. Akadémia a Wodianer-féle ezerkoronás pályadíjjal tüntette ki .

10372.ht

CÍMSZÓ Bánya

SZEMÉLYNÉV Bánya Jaka

SZÓCIKK Bánya Jakab pedagógu szül Komáromba 185 dec 10. megh Nagybecskereke 1919 szeptembe 21 piaristákná tanult maj néh Ledere Ábrahá vezetés alat zsid tanítóképzőben Tanító pályájá Veszprémbe kezdte aztá Pápá működött maj Nagybecskerekr kerül 1882 zsid iskolához enne 1900 történ megszűnés utá községi maj a állam iskoláho nevezté k igazgatónak It működöt 1918-ig Dé magyarország Tanítóegyle alelnöke Délvidék Tanüg szerkesztője majdne valamenny pedag lapna munkatárs volt Diesterwe Wegweise -jé fordított l é látt e magyarázatokkal 1908-ba Magya Tud Akadémi Wodianer-fél ezerkoroná pályadíjja tüntett k

10372.h

CÍMSZ Bány

SZEMÉLYNÉ Bány Jak

SZÓCIK Bány Jaka pedagóg szü Komáromb 18 de 10 meg Nagybecskerek 191 szeptemb 2 piaristákn tanul ma né Leder Ábrah vezeté ala zsi tanítóképzőbe Tanít pályáj Veszprémb kezdt azt Páp működöt ma Nagybecskerek kerü 188 zsi iskoláho enn 190 törté megszűné ut község ma álla iskoláh nevezt igazgatóna I működö 1918-i D magyarorszá Tanítóegyl alelnök Délvidé Tanü szerkesztőj majdn valamenn peda lapn munkatár vol Diesterw Wegweis -j fordítot lát magyarázatokka 1908-b Magy Tu Akadém Wodianer-fé ezerkoron pályadíjj tüntet

10372.

CÍMS Bán

SZEMÉLYN Bán Ja

SZÓCI Bán Jak pedagó sz Komárom 1 d 1 me Nagybecskere 19 szeptem piaristák tanu m n Lede Ábra vezet al zs tanítóképzőb Taní pályá Veszprém kezd az Pá működö m Nagybecskere ker 18 zs iskoláh en 19 tört megszűn u közsé m áll iskolá nevez igazgatón működ 1918- magyarorsz Tanítóegy alelnö Délvid Tan szerkesztő majd valamen ped lap munkatá vo Diester Wegwei - fordíto lá magyarázatokk 1908- Mag T Akadé Wodianer-f ezerkoro pályadíj tünte

10372

CÍM Bá

SZEMÉLY Bá J

SZÓC Bá Ja pedag s Komáro m Nagybecsker 1 szepte piaristá tan Led Ábr veze a z tanítóképző Tan pály Veszpré kez a P működ Nagybecsker ke 1 z iskolá e 1 tör megszű közs ál iskol neve igazgató műkö 1918 magyarors Tanítóeg aleln Délvi Ta szerkeszt maj valame pe la munkat v Dieste Wegwe fordít l magyarázatok 1908 Ma Akad Wodianer- ezerkor pályadí tünt

1037

CÍ B

SZEMÉL B

SZÓ B J peda Komár Nagybecske szept piarist ta Le Áb vez tanítóképz Ta pál Veszpr ke műkö Nagybecske k iskol tö megsz köz á isko nev igazgat műk 191 magyaror Tanítóe alel Délv T szerkesz ma valam p l munka Diest Wegw fordí magyarázato 190 M Aka Wodianer ezerko pályad tün