10373.htm

CÍMSZÓ: Barabás

SZEMÉLYNÉV: Barabás Loránd

SZÓCIKK: Barabás Lóránd, hírlapíró és színházigazgató, szül. Budapesten 1884. Középiskolai tanulmányainak elvégzése után banktisztviselő lett. Már ekkor színes riportjai és krokijai jelentek meg különböző lapokban. Később a Déli Újság munkatársa, majd a Pesti Napló színházrovatának vezetője és kritikusa volt. Elevenen megírt színészportréi figyelmet keltettek. 1927-ben az Andrássy-úti Színház dramaturg-igazgatója lett


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 373. címszó a lexikon => 85. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10373.htm

CÍMSZÓ: Barabás

SZEMÉLYNÉV: Barabás Loránd

SZÓCIKK: Barabás Lóránd, hírlapíró és színházigazgató, szül. Budapesten 1884. Középiskolai tanulmányainak elvégzése után banktisztviselő lett. Már ekkor színes riportjai és krokijai jelentek meg különböző lapokban. Később a Déli Újság munkatársa, majd a Pesti Napló színházrovatának vezetője és kritikusa volt. Elevenen megírt színészportréi figyelmet keltettek. 1927-ben az Andrássy-úti Színház dramaturg-igazgatója lett

10373.ht

CÍMSZÓ Barabá

SZEMÉLYNÉV Barabá Lorán

SZÓCIKK Barabá Lóránd hírlapír é színházigazgató szül Budapeste 1884 Középiskola tanulmányaina elvégzés utá banktisztvisel lett Má ekko színe riportja é krokija jelente me különböz lapokban Későb Dél Újsá munkatársa maj Pest Napl színházrovatána vezetőj é kritikus volt Elevene megír színészportré figyelme keltettek 1927-be a Andrássy-út Színhá dramaturg-igazgatój let

10373.h

CÍMSZ Barab

SZEMÉLYNÉ Barab Lorá

SZÓCIK Barab Lórán hírlapí színházigazgat szü Budapest 188 Középiskol tanulmányain elvégzé ut banktisztvise let M ekk szín riportj krokij jelent m különbö lapokba Késő Dé Újs munkatárs ma Pes Nap színházrovatán vezető kritiku vol Eleven megí színészportr figyelm keltette 1927-b Andrássy-ú Szính dramaturg-igazgató le

10373.

CÍMS Bara

SZEMÉLYN Bara Lor

SZÓCI Bara Lórá hírlap színházigazga sz Budapes 18 Középisko tanulmányai elvégz u banktisztvis le ek szí riport kroki jelen különb lapokb Kés D Új munkatár m Pe Na színházrovatá vezet kritik vo Eleve meg színészport figyel keltett 1927- Andrássy- Szín dramaturg-igazgat l

10373

CÍM Bar

SZEMÉLY Bar Lo

SZÓC Bar Lór hírla színházigazg s Budape 1 Középisk tanulmánya elvég banktisztvi l e sz ripor krok jele külön lapok Ké Ú munkatá P N színházrovat veze kriti v Elev me színészpor figye keltet 1927 Andrássy Szí dramaturg-igazga

1037

CÍ Ba

SZEMÉL Ba L

SZÓ Ba Ló hírl színházigaz Budap Középis tanulmány elvé banktisztv s ripo kro jel külö lapo K munkat színházrova vez krit Ele m színészpo figy kelte 192 Andráss Sz dramaturg-igazg