10374.htm

CÍMSZÓ: Barach

SZEMÉLYNÉV: Barach Juda Léb

SZÓCIKK: Barach Juda Léb, topolyai rabbi a XIX. század közepén. Előbb Liptószentmiklóson lakott s onnan ment Puchóra, majd Topolyára rabbinak. Jelentékeny talmudtudós hírében állott s szerzője a Melechesz Cheresz c. házasságjogi munkának. Fia, a korán elhunyt Baruch Benedek ügyvéd, Löw Lipót szegedi főrabbi veje és Baracs Marcell (l. o.) és Károly (l. o.) atyja volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 374. címszó a lexikon => 85. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10374.htm

CÍMSZÓ: Barach

SZEMÉLYNÉV: Barach Juda Léb

SZÓCIKK: Barach Juda Léb, topolyai rabbi a XIX. század közepén. Előbb Liptószentmiklóson lakott s onnan ment Puchóra, majd Topolyára rabbinak. Jelentékeny talmudtudós hírében állott s szerzője a Melechesz Cheresz c. házasságjogi munkának. Fia, a korán elhunyt Baruch Benedek ügyvéd, Löw Lipót szegedi főrabbi veje és Baracs Marcell l. o. és Károly l. o. atyja volt.

10374.ht

CÍMSZÓ Barac

SZEMÉLYNÉV Barac Jud Lé

SZÓCIKK Barac Jud Léb topolya rabb XIX száza közepén Előb Liptószentmiklóso lakot onna men Puchóra maj Topolyár rabbinak Jelentéken talmudtudó hírébe állot szerzőj Meleches Cheres c házasságjog munkának Fia korá elhuny Baruc Benede ügyvéd Lö Lipó szeged főrabb vej é Barac Marcel l o é Károl l o atyj volt

10374.h

CÍMSZ Bara

SZEMÉLYNÉ Bara Ju L

SZÓCIK Bara Ju Lé topoly rab XI száz közepé Elő Liptószentmiklós lako onn me Puchór ma Topolyá rabbina Jelentéke talmudtud híréb állo szerző Meleche Chere házasságjo munkána Fi kor elhun Baru Bened ügyvé L Lip szege főrab ve Bara Marce Káro aty vol

10374.

CÍMS Bar

SZEMÉLYN Bar J

SZÓCI Bar J L topol ra X szá közep El Liptószentmikló lak on m Puchó m Topoly rabbin Jelenték talmudtu híré áll szerz Melech Cher házasságj munkán F ko elhu Bar Bene ügyv Li szeg főra v Bar Marc Kár at vo

10374

CÍM Ba

SZEMÉLY Ba

SZÓC Ba topo r sz köze E Liptószentmikl la o Puch Topol rabbi Jelenté talmudt hír ál szer Melec Che házasság munká k elh Ba Ben ügy L sze főr Ba Mar Ká a v

1037

CÍ B

SZEMÉL B

SZÓ B top s köz Liptószentmik l Puc Topo rabb Jelent talmud hí á sze Mele Ch házassá munk el B Be üg sz fő B Ma K