10378.htm

CÍMSZÓ: Bárány

SZEMÉLYNÉV: Bárány József

SZÓCIKK: Bárány, 1. József, rabbi, szül. Nádudvaron (Hajdú vm.) 1856 dec. 11., megh. Kecskeméten 1916 ápr. 15. 1877-1885-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1885-ben avatták bölcsészdoktorrá a pesti egyetemen, 1886. pedig rabbivá. 1887-ben debreceni rabbi, 1888-91-ig a Pesti Izraelita Hitközség tanfelügyelője, 1891 óta kecskeméti főrabbi. Főműve: Gabirol bölcselete. (Budapest, 1885).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 378. címszó a lexikon => 86. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10378.htm

CÍMSZÓ: Bárány

SZEMÉLYNÉV: Bárány József

SZÓCIKK: Bárány, 1. József, rabbi, szül. Nádudvaron Hajdú vm. 1856 dec. 11., megh. Kecskeméten 1916 ápr. 15. 1877-1885-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1885-ben avatták bölcsészdoktorrá a pesti egyetemen, 1886. pedig rabbivá. 1887-ben debreceni rabbi, 1888-91-ig a Pesti Izraelita Hitközség tanfelügyelője, 1891 óta kecskeméti főrabbi. Főműve: Gabirol bölcselete. Budapest, 1885 .

10378.ht

CÍMSZÓ Bárán

SZEMÉLYNÉV Bárán Józse

SZÓCIKK Bárány 1 József rabbi szül Nádudvaro Hajd vm 185 dec 11. megh Kecskeméte 191 ápr 15 1877-1885-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1885-be avattá bölcsészdoktorr pest egyetemen 1886 pedi rabbivá 1887-be debrecen rabbi 1888-91-i Pest Izraelit Hitközsé tanfelügyelője 189 ót kecskemét főrabbi Főműve Gabiro bölcselete Budapest 188

10378.h

CÍMSZ Bárá

SZEMÉLYNÉ Bárá Józs

SZÓCIK Bárán Józse rabb szü Nádudvar Haj v 18 de 11 meg Kecskemét 19 áp 1 1877-1885- vo budapes Rabbikép növendék 1885-b avatt bölcsészdoktor pes egyeteme 188 ped rabbiv 1887-b debrece rabb 1888-91- Pes Izraeli Hitközs tanfelügyelőj 18 ó kecskemé főrabb Főműv Gabir bölcselet Budapes 18

10378.

CÍMS Bár

SZEMÉLYN Bár Józ

SZÓCI Bárá Józs rab sz Nádudva Ha 1 d 1 me Kecskemé 1 á 1877-1885 v budape Rabbiké növendé 1885- avat bölcsészdokto pe egyetem 18 pe rabbi 1887- debrec rab 1888-91 Pe Izrael Hitköz tanfelügyelő 1 kecskem főrab Főmű Gabi bölcsele Budape 1

10378

CÍM Bá

SZEMÉLY Bá Jó

SZÓC Bár Józ ra s Nádudv H m Kecskem 1877-188 budap Rabbik növend 1885 ava bölcsészdokt p egyete 1 p rabb 1887 debre ra 1888-9 P Izrae Hitkö tanfelügyel kecske főra Főm Gab bölcsel Budap

1037

CÍ B

SZEMÉL B J

SZÓ Bá Jó r Nádud Kecske 1877-18 buda Rabbi növen 188 av bölcsészdok egyet rab 188 debr r 1888- Izra Hitk tanfelügye kecsk főr Fő Ga bölcse Buda