10382.htm

CÍMSZÓ: Barát

SZEMÉLYNÉV: Barát Móric

SZÓCIKK: B. Móric, grafikus és rajzoló, szül. Sárándon (Bihar vm.) 1880. A budapesti és müncheni képzőművészeti főiskolák elvégzése után Németországban működött, ahol több grafikai pályázatot nyert. Rajztanár a nagyváradi állami fa- és fémipariskolában.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 382. címszó a lexikon => 87. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10382.htm

CÍMSZÓ: Barát

SZEMÉLYNÉV: Barát Móric

SZÓCIKK: B. Móric, grafikus és rajzoló, szül. Sárándon Bihar vm. 1880. A budapesti és müncheni képzőművészeti főiskolák elvégzése után Németországban működött, ahol több grafikai pályázatot nyert. Rajztanár a nagyváradi állami fa- és fémipariskolában.

10382.ht

CÍMSZÓ Bará

SZEMÉLYNÉV Bará Móri

SZÓCIKK B Móric grafiku é rajzoló szül Sárándo Biha vm 1880 budapest é münchen képzőművészet főiskolá elvégzés utá Németországba működött aho töb grafika pályázato nyert Rajztaná nagyvárad állam fa é fémipariskolában

10382.h

CÍMSZ Bar

SZEMÉLYNÉ Bar Mór

SZÓCIK Móri grafik rajzol szü Sáránd Bih v 188 budapes münche képzőművésze főiskol elvégzé ut Németországb működöt ah tö grafik pályázat nyer Rajztan nagyvára álla f fémipariskolába

10382.

CÍMS Ba

SZEMÉLYN Ba Mó

SZÓCI Mór grafi rajzo sz Sárán Bi 18 budape münch képzőművész főisko elvégz u Németország működö a t grafi pályáza nye Rajzta nagyvár áll fémipariskoláb

10382

CÍM B

SZEMÉLY B M

SZÓC Mó graf rajz s Sárá B 1 budap münc képzőművés főisk elvég Németorszá működ graf pályáz ny Rajzt nagyvá ál fémipariskolá

1038SZEMÉL

SZÓ M gra raj Sár buda mün képzőművé főis elvé Németorsz műkö gra pályá n Rajz nagyv á fémipariskol