10387.htm

CÍMSZÓ: Bárd

SZEMÉLYNÉV: Bárd Ferenc

SZÓCIKK: Bárd, 1. Ferenc, zeneműkiadó, szül. Miskolcon 1865., a középiskolákat u. o. végezte és 1893, testvérével, B. Móriccal együtt megalapította az azóta naggyá fejlesztett zeneműkiadó vállalatát, melynek első kiadványa a Palotásy-féle száz dalt felölelő gyűjtemény volt. Ezt követték az elsőrendű hazai és külföldi komponisták művei. Számos opera, operette, tánc, dal és a zenetanítást szolgáló könyv jelent meg B.-nál, aki több mint 6000 kiadványával az ország első zeneműkiadó vállalatának tulajdonosa. Különös érdemei vannak a magyar zeneszerzők, de éppen így a drámaírók műveinek külföldön való terjesztése körül. 1908 óta a cégnek Bécsben is van fiókja s ez is a hazai termékek külföldi terjesztését szolgálja


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 387. címszó a lexikon => 87. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10387.htm

CÍMSZÓ: Bárd

SZEMÉLYNÉV: Bárd Ferenc

SZÓCIKK: Bárd, 1. Ferenc, zeneműkiadó, szül. Miskolcon 1865., a középiskolákat u. o. végezte és 1893, testvérével, B. Móriccal együtt megalapította az azóta naggyá fejlesztett zeneműkiadó vállalatát, melynek első kiadványa a Palotásy-féle száz dalt felölelő gyűjtemény volt. Ezt követték az elsőrendű hazai és külföldi komponisták művei. Számos opera, operette, tánc, dal és a zenetanítást szolgáló könyv jelent meg B.-nál, aki több mint 6000 kiadványával az ország első zeneműkiadó vállalatának tulajdonosa. Különös érdemei vannak a magyar zeneszerzők, de éppen így a drámaírók műveinek külföldön való terjesztése körül. 1908 óta a cégnek Bécsben is van fiókja s ez is a hazai termékek külföldi terjesztését szolgálja

10387.ht

CÍMSZÓ Bár

SZEMÉLYNÉV Bár Feren

SZÓCIKK Bárd 1 Ferenc zeneműkiadó szül Miskolco 1865. középiskoláka u o végezt é 1893 testvérével B Móricca együt megalapított a azót naggy fejlesztet zeneműkiad vállalatát melyne els kiadvány Palotásy-fél szá dal felölel gyűjtemén volt Ez követté a elsőrend haza é külföld komponistá művei Számo opera operette tánc da é zenetanítás szolgál köny jelen me B.-nál ak töb min 600 kiadványáva a orszá els zeneműkiad vállalatána tulajdonosa Különö érdeme vanna magya zeneszerzők d éppe íg drámaíró műveine külföldö val terjesztés körül 190 ót cégne Bécsbe i va fiókj e i haza terméke külföld terjesztésé szolgálj

10387.h

CÍMSZ Bá

SZEMÉLYNÉ Bá Fere

SZÓCIK Bár Feren zeneműkiad szü Miskolc 1865 középiskolák végez 189 testvéréve Móricc együ megalapítot azó nagg fejleszte zeneműkia vállalatá melyn el kiadván Palotásy-fé sz da felöle gyűjtemé vol E követt elsőren haz külföl komponist műve Szám oper operett tán d zenetanítá szolgá kön jele m B.-ná a tö mi 60 kiadványáv orsz el zeneműkia vállalatán tulajdonos Külön érdem vann magy zeneszerző épp í drámaír művein külföld va terjeszté körü 19 ó cégn Bécsb v fiók haz termék külföl terjesztés szolgál

10387.

CÍMS B

SZEMÉLYN B Fer

SZÓCI Bá Fere zeneműkia sz Miskol 186 középiskolá vége 18 testvérév Móric egy megalapíto az nag fejleszt zeneműki vállalat mely e kiadvá Palotásy-f s d felöl gyűjtem vo követ elsőre ha külfö komponis műv Szá ope operet tá zenetanít szolg kö jel B.-n t m 6 kiadványá ors e zeneműki vállalatá tulajdono Külö érde van mag zeneszerz ép drámaí művei külföl v terjeszt kör 1 cég Bécs fió ha termé külfö terjeszté szolgá

10387

CÍM

SZEMÉLY Fe

SZÓC B Fer zeneműki s Misko 18 középiskol vég 1 testvéré Móri eg megalapít a na fejlesz zeneműk vállala mel kiadv Palotásy- felö gyűjte v köve elsőr h külf komponi mű Sz op opere t zenetaní szol k je B.- kiadvány or zeneműk vállalat tulajdon Kül érd va ma zeneszer é dráma műve külfö terjesz kö cé Béc fi h term külf terjeszt szolg

1038SZEMÉL F

SZÓ Fe zeneműk Misk 1 középisko vé testvér Mór e megalapí n fejles zenemű vállal me kiad Palotásy fel gyűjt köv első kül kompon m S o oper zenetan szo j B. kiadván o zenemű vállala tulajdo Kü ér v m zenesze drám műv külf terjes k c Bé f ter kül terjesz szol