10388.htm

CÍMSZÓ: Bárd

SZEMÉLYNÉV: Bárd Gyula

SZÓCIKK: B. Gyula, New-yorki könyvkiadó, B. Ferenc (l. o.) fia, szül. Budapesten 1891. Bécsben végezte a kereskedelmi akadémiát, majd Párisban és Londonban folytatott tanulmányokat. A háború után Amerikába ment s New Yorkban előbb zenemű-kereskedést nyitott, majd exportüzletet, végül Bárd and Company néven könyvkiadó vállalatot alapított, mely főleg az európai modern írók - köztük a magyarok - műveinek népszerűsítésével foglalkozik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 388. címszó a lexikon => 87. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10388.htm

CÍMSZÓ: Bárd

SZEMÉLYNÉV: Bárd Gyula

SZÓCIKK: B. Gyula, New-yorki könyvkiadó, B. Ferenc l. o. fia, szül. Budapesten 1891. Bécsben végezte a kereskedelmi akadémiát, majd Párisban és Londonban folytatott tanulmányokat. A háború után Amerikába ment s New Yorkban előbb zenemű-kereskedést nyitott, majd exportüzletet, végül Bárd and Company néven könyvkiadó vállalatot alapított, mely főleg az európai modern írók - köztük a magyarok - műveinek népszerűsítésével foglalkozik.

10388.ht

CÍMSZÓ Bár

SZEMÉLYNÉV Bár Gyul

SZÓCIKK B Gyula New-york könyvkiadó B Feren l o fia szül Budapeste 1891 Bécsbe végezt kereskedelm akadémiát maj Párisba é Londonba folytatot tanulmányokat hábor utá Amerikáb men Ne Yorkba előb zenemű-kereskedés nyitott maj exportüzletet végü Bár an Compan néve könyvkiad vállalato alapított mel főle a európa moder író köztü magyaro műveine népszerűsítéséve foglalkozik

10388.h

CÍMSZ Bá

SZEMÉLYNÉ Bá Gyu

SZÓCIK Gyul New-yor könyvkiad Fere fi szü Budapest 189 Bécsb végez kereskedel akadémiá ma Párisb Londonb folytato tanulmányoka hábo ut Ameriká me N Yorkb elő zenemű-kereskedé nyitot ma exportüzlete vég Bá a Compa név könyvkia vállalat alapítot me fől európ mode ír közt magyar művein népszerűsítésév foglalkozi

10388.

CÍMS B

SZEMÉLYN B Gy

SZÓCI Gyu New-yo könyvkia Fer f sz Budapes 18 Bécs vége kereskede akadémi m Páris London folytat tanulmányok háb u Amerik m York el zenemű-keresked nyito m exportüzlet vé B Comp né könyvki vállala alapíto m fő euró mod í köz magya művei népszerűsítésé foglalkoz

10388

CÍM

SZEMÉLY G

SZÓC Gy New-y könyvki Fe s Budape 1 Béc vég keresked akadém Pári Londo folyta tanulmányo há Ameri Yor e zenemű-kereske nyit exportüzle v Com n könyvk vállal alapít f eur mo kö magy műve népszerűsítés foglalko

1038SZEMÉL

SZÓ G New- könyvk F Budap Bé vé kereske akadé Pár Lond folyt tanulmány h Amer Yo zenemű-keresk nyi exportüzl Co könyv válla alapí eu m k mag műv népszerűsíté foglalk