10389.htm

CÍMSZÓ: Bárd

SZEMÉLYNÉV: Bárd Oszkár

SZÓCIKK: . B. Oszkár, költő, író és orvos. Első verseskötete 1917. jelent meg. Akkor már Haladás c. szépirodalmi lapot szerkesztett Kolozsváron. Színdarabjait 1920 óta a kolozsvári Magyar Színház hozta színre. Ezek: Halál és még több (színmű 3 felv.); A csoda (1 felv. misztérium); Sylvio lovag; A professzor úr; Citera (3 felv.); Taposó malom c. színművét Budapesten is bemutatták. Ez a darabja könyv alakban is megjelent Berlinben. Összegyűjtött versei: Mi lesz velünk? (1924).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 389. címszó a lexikon => 87. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10389.htm

CÍMSZÓ: Bárd

SZEMÉLYNÉV: Bárd Oszkár

SZÓCIKK: . B. Oszkár, költő, író és orvos. Első verseskötete 1917. jelent meg. Akkor már Haladás c. szépirodalmi lapot szerkesztett Kolozsváron. Színdarabjait 1920 óta a kolozsvári Magyar Színház hozta színre. Ezek: Halál és még több színmű 3 felv. ; A csoda 1 felv. misztérium ; Sylvio lovag; A professzor úr; Citera 3 felv. ; Taposó malom c. színművét Budapesten is bemutatták. Ez a darabja könyv alakban is megjelent Berlinben. Összegyűjtött versei: Mi lesz velünk? 1924 .

10389.ht

CÍMSZÓ Bár

SZEMÉLYNÉV Bár Oszká

SZÓCIKK B Oszkár költő ír é orvos Els verseskötet 1917 jelen meg Akko má Haladá c szépirodalm lapo szerkesztet Kolozsváron Színdarabjai 192 ót kolozsvár Magya Színhá hozt színre Ezek Halá é mé töb színm felv csod felv misztériu Sylvi lovag professzo úr Citer felv Tapos malo c színművé Budapeste i bemutatták E darabj köny alakba i megjelen Berlinben Összegyűjtöt versei M les velünk 192

10389.h

CÍMSZ Bá

SZEMÉLYNÉ Bá Oszk

SZÓCIK Oszká költ í orvo El versesköte 191 jele me Akk m Halad szépirodal lap szerkeszte Kolozsváro Színdarabja 19 ó kolozsvá Magy Szính hoz színr Eze Hal m tö szín fel cso fel misztéri Sylv lova professz ú Cite fel Tapo mal színműv Budapest bemutattá darab kön alakb megjele Berlinbe Összegyűjtö verse le velün 19

10389.

CÍMS B

SZEMÉLYN B Osz

SZÓCI Oszk köl orv E versesköt 19 jel m Ak Hala szépiroda la szerkeszt Kolozsvár Színdarabj 1 kolozsv Mag Szín ho szín Ez Ha t szí fe cs fe misztér Syl lov profess Cit fe Tap ma színmű Budapes bemutatt dara kö alak megjel Berlinb Összegyűjt vers l velü 1

10389

CÍM

SZEMÉLY Os

SZÓC Osz kö or verseskö 1 je A Hal szépirod l szerkesz Kolozsvá Színdarab kolozs Ma Szí h szí E H sz f c f miszté Sy lo profes Ci f Ta m színm Budape bemutat dar k ala megje Berlin Összegyűj ver vel

1038SZEMÉL O

SZÓ Os k o versesk j Ha szépiro szerkes Kolozsv Színdara koloz M Sz sz s miszt S l profe C T szín Budap bemuta da al megj Berli Összegyű ve ve