10391.htm

CÍMSZÓ: Bárd

SZEMÉLYNÉV: Bárd Rezső

SZÓCIKK: B. Rezső, tanár, a Pesti Izr. Hitközség oktatásügyi előadója. Szül. Budapesten 1868 jún.18. A tanítóképző, majd a polgári iskolai tanárképző elvégzése után 1868. lépett a hitközség szolgálatába. Előbb elemi iskolában, majd polgáriban tanított 1922-ig, azóta a hitközség oktatásügyi előadója. 18 évig szerkesztette az Izr. Tanügyi Értesítőt és írt több tankönyvet.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 391. címszó a lexikon => 88. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10391.htm

CÍMSZÓ: Bárd

SZEMÉLYNÉV: Bárd Rezső

SZÓCIKK: B. Rezső, tanár, a Pesti Izr. Hitközség oktatásügyi előadója. Szül. Budapesten 1868 jún.18. A tanítóképző, majd a polgári iskolai tanárképző elvégzése után 1868. lépett a hitközség szolgálatába. Előbb elemi iskolában, majd polgáriban tanított 1922-ig, azóta a hitközség oktatásügyi előadója. 18 évig szerkesztette az Izr. Tanügyi Értesítőt és írt több tankönyvet.

10391.ht

CÍMSZÓ Bár

SZEMÉLYNÉV Bár Rezs

SZÓCIKK B Rezső tanár Pest Izr Hitközsé oktatásügy előadója Szül Budapeste 186 jún.18 tanítóképző maj polgár iskola tanárképz elvégzés utá 1868 lépet hitközsé szolgálatába Előb elem iskolában maj polgáriba tanítot 1922-ig azót hitközsé oktatásügy előadója 1 évi szerkesztett a Izr Tanügy Értesítő é ír töb tankönyvet

10391.h

CÍMSZ Bá

SZEMÉLYNÉ Bá Rez

SZÓCIK Rezs taná Pes Iz Hitközs oktatásüg előadój Szü Budapest 18 jún.1 tanítóképz ma polgá iskol tanárkép elvégzé ut 186 lépe hitközs szolgálatáb Elő ele iskolába ma polgárib taníto 1922-i azó hitközs oktatásüg előadój év szerkesztet Iz Tanüg Értesít í tö tankönyve

10391.

CÍMS B

SZEMÉLYN B Re

SZÓCI Rez tan Pe I Hitköz oktatásü előadó Sz Budapes 1 jún. tanítókép m polg isko tanárké elvégz u 18 lép hitköz szolgálatá El el iskoláb m polgári tanít 1922- az hitköz oktatásü előadó é szerkeszte I Tanü Értesí t tankönyv

10391

CÍM

SZEMÉLY R

SZÓC Re ta P Hitkö oktatás előad S Budape jún tanítóké pol isk tanárk elvég 1 lé hitkö szolgálat E e iskolá polgár taní 1922 a hitkö oktatás előad szerkeszt Tan Értes tanköny

1039SZEMÉL

SZÓ R t Hitk oktatá előa Budap jú tanítók po is tanár elvé l hitk szolgála iskol polgá tan 192 hitk oktatá előa szerkesz Ta Érte tankön