10393.htm

CÍMSZÓ: Bardócz

SZEMÉLYNÉV: Bardócz Árpád

SZÓCIKK: Bardócz, 1. Árpád, festő és grafikus szül. Budapesten 1882. Színes népéleti és tájképeket fest, olaj, vízfestmény és pasztell technikában, emellett népszerű plakátrajzoló. Az Iparművészeti Iskolán tanult s hosszabb ideig külföldi tanulmányúton volt. A Műcsarnokban először 1912. állított ki. Gyűjteményes kiállításokat rendezett a Nemzeti Szalonban 1917. háborús munkáiból (Önarckép); Szadagorai zsidótemető; ösernovici zsidótemplom. Mint illusztrátor is működött."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 393. címszó a lexikon => 88. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10393.htm

CÍMSZÓ: Bardócz

SZEMÉLYNÉV: Bardócz Árpád

SZÓCIKK: Bardócz, 1. Árpád, festő és grafikus szül. Budapesten 1882. Színes népéleti és tájképeket fest, olaj, vízfestmény és pasztell technikában, emellett népszerű plakátrajzoló. Az Iparművészeti Iskolán tanult s hosszabb ideig külföldi tanulmányúton volt. A Műcsarnokban először 1912. állított ki. Gyűjteményes kiállításokat rendezett a Nemzeti Szalonban 1917. háborús munkáiból Önarckép ; Szadagorai zsidótemető; ösernovici zsidótemplom. Mint illusztrátor is működött.

10393.ht

CÍMSZÓ Bardóc

SZEMÉLYNÉV Bardóc Árpá

SZÓCIKK Bardócz 1 Árpád fest é grafiku szül Budapeste 1882 Színe népélet é tájképeke fest olaj vízfestmén é pasztel technikában emellet népszer plakátrajzoló A Iparművészet Iskolá tanul hosszab idei külföld tanulmányúto volt Műcsarnokba előszö 1912 állítot ki Gyűjteménye kiállításoka rendezet Nemzet Szalonba 1917 háború munkáibó Önarcké Szadagora zsidótemető ösernovic zsidótemplom Min illusztráto i működött

10393.h

CÍMSZ Bardó

SZEMÉLYNÉ Bardó Árp

SZÓCIK Bardóc Árpá fes grafik szü Budapest 188 Szín népéle tájképek fes ola vízfestmé paszte technikába emelle népsze plakátrajzol Iparművésze Iskol tanu hossza ide külföl tanulmányút vol Műcsarnokb elősz 191 állíto k Gyűjtemény kiállítások rendeze Nemze Szalonb 191 hábor munkáib Önarck Szadagor zsidótemet ösernovi zsidótemplo Mi illusztrát működöt

10393.

CÍMS Bard

SZEMÉLYN Bard Ár

SZÓCI Bardó Árp fe grafi sz Budapes 18 Szí népél tájképe fe ol vízfestm paszt technikáb emell népsz plakátrajzo Iparművész Isko tan hossz id külfö tanulmányú vo Műcsarnok elős 19 állít Gyűjtemén kiállításo rendez Nemz Szalon 19 hábo munkái Önarc Szadago zsidóteme ösernov zsidótempl M illusztrá működö

10393

CÍM Bar

SZEMÉLY Bar Á

SZÓC Bard Ár f graf s Budape 1 Sz népé tájkép f o vízfest pasz techniká emel néps plakátrajz Iparművés Isk ta hoss i külf tanulmány v Műcsarno elő 1 állí Gyűjtemé kiállítás rende Nem Szalo 1 háb munká Önar Szadag zsidótem öserno zsidótemp illusztr működ

1039

CÍ Ba

SZEMÉL Ba

SZÓ Bar Á gra Budap S nép tájké vízfes pas technik eme nép plakátraj Iparművé Is t hos kül tanulmán Műcsarn el áll Gyűjtem kiállítá rend Ne Szal há munk Öna Szada zsidóte ösern zsidótem illuszt műkö