10396.htm

CÍMSZÓ: Bárdos

SZEMÉLYNÉV: Bárdos Imre

SZÓCIKK: 2. B. Imre, jogi író, szül. Törökbecsén 1867. Nagyváradon ügyvédi gyakorlatot folytat, ahol élénk közéleti működést fejt ki. Lefordította a román agrár- és lakbérleti törvényt. Elnöke a Zsidó Nemzeti Szövetség kőrösvölgyi körzetének és a Zsidó Újjáépítési Alap bizottságának.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 396. címszó a lexikon => 88. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10396.htm

CÍMSZÓ: Bárdos

SZEMÉLYNÉV: Bárdos Imre

SZÓCIKK: 2. B. Imre, jogi író, szül. Törökbecsén 1867. Nagyváradon ügyvédi gyakorlatot folytat, ahol élénk közéleti működést fejt ki. Lefordította a román agrár- és lakbérleti törvényt. Elnöke a Zsidó Nemzeti Szövetség kőrösvölgyi körzetének és a Zsidó Újjáépítési Alap bizottságának.

10396.ht

CÍMSZÓ Bárdo

SZEMÉLYNÉV Bárdo Imr

SZÓCIKK 2 B Imre jog író szül Törökbecsé 1867 Nagyvárado ügyvéd gyakorlato folytat aho élén közélet működés fej ki Lefordított romá agrár é lakbérlet törvényt Elnök Zsid Nemzet Szövetsé kőrösvölgy körzeténe é Zsid Újjáépítés Ala bizottságának

10396.h

CÍMSZ Bárd

SZEMÉLYNÉ Bárd Im

SZÓCIK Imr jo ír szü Törökbecs 186 Nagyvárad ügyvé gyakorlat folyta ah élé közéle működé fe k Lefordítot rom agrá lakbérle törvény Elnö Zsi Nemze Szövets kőrösvölg körzetén Zsi Újjáépíté Al bizottságána

10396.

CÍMS Bár

SZEMÉLYN Bár I

SZÓCI Im j í sz Törökbec 18 Nagyvára ügyv gyakorla folyt a él közél működ f Lefordíto ro agr lakbérl törvén Eln Zs Nemz Szövet kőrösvöl körzeté Zs Újjáépít A bizottságán

10396

CÍM Bá

SZEMÉLY Bá

SZÓC I s Törökbe 1 Nagyvár ügy gyakorl foly é közé műkö Lefordít r ag lakbér törvé El Z Nem Szöve kőrösvö körzet Z Újjáépí bizottságá

1039

CÍ B

SZEMÉL B

SZÓ Törökb Nagyvá üg gyakor fol köz műk Lefordí a lakbé törv E Ne Szöv kőrösv körze Újjáép bizottság