10399.htm

CÍMSZÓ: Bárkány

SZEMÉLYNÉV: Bárkány Mária

SZÓCIKK: Bárkány Mária, német drámai színművésznő, szül. Kassán 1862 márc. 2., megh. Berlinben 1928. Szülei könyvkötészetet tanulni Bécsbe küldték, ő azonban színésznek képezte ki magát. Laroche és Sonnenfeld fedezték fel rendkívüli tehetségét és 15 éves korában már Frankfurtba hívták meg. Itt első fellépésekor már nagy sikert aratott, mint Adrienne Lecouvreur. A következő években Barnaynál tanult, azután Hamburgban, majd Berlinben a Hoftheaternál szerződtették 1880-ban. A nyolcvanas években sűrűn vendégszerepelt Moszkvában, Rigában. Drezdában, Budapesten, New Yorkban és Szentpéterváron. Az utóbbi helyen Sarah Bernharddal egy szerepet játszott ugyanegy időben, nagy sikerrel. Legjelentékenyebb szerepei voltak. Fedora, Julia, Gretchen, Orleansi szűz, Stuart Mária.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 399. címszó a lexikon => 88. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10399.htm

CÍMSZÓ: Bárkány

SZEMÉLYNÉV: Bárkány Mária

SZÓCIKK: Bárkány Mária, német drámai színművésznő, szül. Kassán 1862 márc. 2., megh. Berlinben 1928. Szülei könyvkötészetet tanulni Bécsbe küldték, ő azonban színésznek képezte ki magát. Laroche és Sonnenfeld fedezték fel rendkívüli tehetségét és 15 éves korában már Frankfurtba hívták meg. Itt első fellépésekor már nagy sikert aratott, mint Adrienne Lecouvreur. A következő években Barnaynál tanult, azután Hamburgban, majd Berlinben a Hoftheaternál szerződtették 1880-ban. A nyolcvanas években sűrűn vendégszerepelt Moszkvában, Rigában. Drezdában, Budapesten, New Yorkban és Szentpéterváron. Az utóbbi helyen Sarah Bernharddal egy szerepet játszott ugyanegy időben, nagy sikerrel. Legjelentékenyebb szerepei voltak. Fedora, Julia, Gretchen, Orleansi szűz, Stuart Mária.

10399.ht

CÍMSZÓ Bárkán

SZEMÉLYNÉV Bárkán Mári

SZÓCIKK Bárkán Mária néme dráma színművésznő szül Kassá 186 márc 2. megh Berlinbe 1928 Szüle könyvkötészete tanuln Bécsb küldték azonba színészne képezt k magát Laroch é Sonnenfel fedezté fe rendkívül tehetségé é 1 éve korába má Frankfurtb hívtá meg It els fellépéseko má nag siker aratott min Adrienn Lecouvreur következ évekbe Barnayná tanult azutá Hamburgban maj Berlinbe Hoftheaterná szerződtetté 1880-ban nyolcvana évekbe sűrű vendégszerepel Moszkvában Rigában Drezdában Budapesten Ne Yorkba é Szentpéterváron A utóbb helye Sara Bernhardda eg szerepe játszot ugyaneg időben nag sikerrel Legjelentékenyeb szerepe voltak Fedora Julia Gretchen Orleans szűz Stuar Mária

10399.h

CÍMSZ Bárká

SZEMÉLYNÉ Bárká Már

SZÓCIK Bárká Mári ném drám színművészn szü Kass 18 már 2 meg Berlinb 192 Szül könyvkötészet tanul Bécs küldté azonb színészn képez magá Laroc Sonnenfe fedezt f rendkívü tehetség év koráb m Frankfurt hívt me I el fellépések m na sike aratot mi Adrien Lecouvreu követke évekb Barnayn tanul azut Hamburgba ma Berlinb Hoftheatern szerződtett 1880-ba nyolcvan évekb sűr vendégszerepe Moszkvába Rigába Drezdába Budapeste N Yorkb Szentpéterváro utób hely Sar Bernhardd e szerep játszo ugyane időbe na sikerre Legjelentékenye szerep volta Fedor Juli Gretche Orlean szű Stua Mári

10399.

CÍMS Bárk

SZEMÉLYN Bárk Má

SZÓCI Bárk Már né drá színművész sz Kas 1 má me Berlin 19 Szü könyvkötésze tanu Béc küldt azon színész képe mag Laro Sonnenf fedez rendkív tehetsé é korá Frankfur hív m e fellépése n sik arato m Adrie Lecouvre követk évek Barnay tanu azu Hamburgb m Berlin Hoftheater szerződtet 1880-b nyolcva évek sű vendégszerep Moszkváb Rigáb Drezdáb Budapest York Szentpétervár utó hel Sa Bernhard szere játsz ugyan időb n sikerr Legjelentékeny szere volt Fedo Jul Gretch Orlea sz Stu Már

10399

CÍM Bár

SZEMÉLY Bár M

SZÓC Bár Má n dr színművés s Ka m m Berli 1 Sz könyvkötész tan Bé küld azo színés kép ma Lar Sonnen fede rendkí tehets kor Frankfu hí fellépés si arat Adri Lecouvr követ éve Barna tan az Hamburg Berli Hoftheate szerződte 1880- nyolcv éve s vendégszere Moszkvá Rigá Drezdá Budapes Yor Szentpétervá ut he S Bernhar szer játs ugya idő siker Legjelentéken szer vol Fed Ju Gretc Orle s St Má

1039

CÍ Bá

SZEMÉL Bá

SZÓ Bá M d színművé K Berl S könyvkötés ta B kül az színé ké m La Sonne fed rendk tehet ko Frankf h fellépé s ara Adr Lecouv köve év Barn ta a Hambur Berl Hoftheat szerződt 1880 nyolc év vendégszer Moszkv Rig Drezd Budape Yo Szentpéterv u h Bernha sze ját ugy id sike Legjelentéke sze vo Fe J Gret Orl S M