10404.htm

CÍMSZÓ: Barna

SZEMÉLYNÉV: Barna Izidor

SZÓCIKK: B. Izidor, hírlapíró, szül. Abán (Fehér m.) 1860 nov. 16., megh. Budapesten 1911 okt. 31. Eleinte vidéki újságíró volt és Székesfehérváron működött, de már 1880-tól a fővárosban élt. Előbb az Egyetértésben tűnt fel magas színvonalú tudósításaival, majd a Budapesti Hírlap főmunkatársa, később a Pesti Napló szerkesztője, aztán ismét a Budapesti Hírlap főmunkatársa, 1896 pedig az első magyar déli lapnak, a népszerű Esti Újságnak lett felelős szerkesztője. Költeményeket is írt s ezek összegyűjtve Buborékok c. (1892) jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 404. címszó a lexikon => 90. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10404.htm

CÍMSZÓ: Barna

SZEMÉLYNÉV: Barna Izidor

SZÓCIKK: B. Izidor, hírlapíró, szül. Abán Fehér m. 1860 nov. 16., megh. Budapesten 1911 okt. 31. Eleinte vidéki újságíró volt és Székesfehérváron működött, de már 1880-tól a fővárosban élt. Előbb az Egyetértésben tűnt fel magas színvonalú tudósításaival, majd a Budapesti Hírlap főmunkatársa, később a Pesti Napló szerkesztője, aztán ismét a Budapesti Hírlap főmunkatársa, 1896 pedig az első magyar déli lapnak, a népszerű Esti Újságnak lett felelős szerkesztője. Költeményeket is írt s ezek összegyűjtve Buborékok c. 1892 jelentek meg.

10404.ht

CÍMSZÓ Barn

SZEMÉLYNÉV Barn Izido

SZÓCIKK B Izidor hírlapíró szül Abá Fehé m 186 nov 16. megh Budapeste 191 okt 31 Eleint vidék újságír vol é Székesfehérváro működött d má 1880-tó fővárosba élt Előb a Egyetértésbe tűn fe maga színvonal tudósításaival maj Budapest Hírla főmunkatársa későb Pest Napl szerkesztője aztá ismé Budapest Hírla főmunkatársa 189 pedi a els magya dél lapnak népszer Est Újságna let felelő szerkesztője Költeményeke i ír eze összegyűjtv Buboréko c 189 jelente meg

10404.h

CÍMSZ Bar

SZEMÉLYNÉ Bar Izid

SZÓCIK Izido hírlapír szü Ab Feh 18 no 16 meg Budapest 19 ok 3 Elein vidé újságí vo Székesfehérvár működöt m 1880-t fővárosb él Elő Egyetértésb tű f mag színvona tudósításaiva ma Budapes Hírl főmunkatárs késő Pes Nap szerkesztőj azt ism Budapes Hírl főmunkatárs 18 ped el magy dé lapna népsze Es Újságn le felel szerkesztőj Költemények í ez összegyűjt Buborék 18 jelent me

10404.

CÍMS Ba

SZEMÉLYN Ba Izi

SZÓCI Izid hírlapí sz A Fe 1 n 1 me Budapes 1 o Elei vid újság v Székesfehérvá működö 1880- főváros é El Egyetértés t ma színvon tudósításaiv m Budape Hír főmunkatár kés Pe Na szerkesztő az is Budape Hír főmunkatár 1 pe e mag d lapn népsz E Újság l fele szerkesztő Költeménye e összegyűj Buboré 1 jelen m

10404

CÍM B

SZEMÉLY B Iz

SZÓC Izi hírlap s F m Budape Ele vi újsá Székesfehérv működ 1880 főváro E Egyetérté m színvo tudósításai Budap Hí főmunkatá ké P N szerkeszt a i Budap Hí főmunkatá p ma lap néps Újsá fel szerkeszt Költemény összegyű Bubor jele

1040SZEMÉL I

SZÓ Iz hírla Budap El v újs Székesfehér műkö 188 fővár Egyetért színv tudósítása Buda H főmunkat k szerkesz Buda H főmunkat m la nép Újs fe szerkesz Költemén összegy Bubo jel