10406.htm

CÍMSZÓ: Barna

SZEMÉLYNÉV: Barna Izsó

SZÓCIKK: B. Izsó, zeneszerző, szül. Budapesten 1859 máj. 8. Tanulmányait u. o. a Zeneakadémián végezte, majd több nagy vidéki színházban, így Aradon, később a budapesti Városligeti Színházban lett karnagy. Számos zeneművet szerzett s ezek között legnagyobb sikerű volt a Népszínházban előadott Casanova c. operettje. Egy spanyol énekes játékot is átdolgozott Az unatkozó király címen. Egyéb operettjei: A szerzetes; A szoknyás hadnagy; Florinda kisasszony; Jönnek a huszárok; A paradicsom; Rézi; A századik menyasszony,stb. Művelt, finom zenéjű muzsikus, akinek sokat köszönhet a főváros színházi élete


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 406. címszó a lexikon => 90. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10406.htm

CÍMSZÓ: Barna

SZEMÉLYNÉV: Barna Izsó

SZÓCIKK: B. Izsó, zeneszerző, szül. Budapesten 1859 máj. 8. Tanulmányait u. o. a Zeneakadémián végezte, majd több nagy vidéki színházban, így Aradon, később a budapesti Városligeti Színházban lett karnagy. Számos zeneművet szerzett s ezek között legnagyobb sikerű volt a Népszínházban előadott Casanova c. operettje. Egy spanyol énekes játékot is átdolgozott Az unatkozó király címen. Egyéb operettjei: A szerzetes; A szoknyás hadnagy; Florinda kisasszony; Jönnek a huszárok; A paradicsom; Rézi; A századik menyasszony,stb. Művelt, finom zenéjű muzsikus, akinek sokat köszönhet a főváros színházi élete

10406.ht

CÍMSZÓ Barn

SZEMÉLYNÉV Barn Izs

SZÓCIKK B Izsó zeneszerző szül Budapeste 185 máj 8 Tanulmányai u o Zeneakadémiá végezte maj töb nag vidék színházban íg Aradon későb budapest Városliget Színházba let karnagy Számo zeneműve szerzet eze közöt legnagyob siker vol Népszínházba előadot Casanov c operettje Eg spanyo éneke játéko i átdolgozot A unatkoz királ címen Egyé operettjei szerzetes szoknyá hadnagy Florind kisasszony Jönne huszárok paradicsom Rézi századi menyasszony,stb Művelt fino zenéj muzsikus akine soka köszönhe főváro színház élet

10406.h

CÍMSZ Bar

SZEMÉLYNÉ Bar Iz

SZÓCIK Izs zeneszerz szü Budapest 18 má Tanulmánya Zeneakadémi végezt ma tö na vidé színházba í Arado késő budapes Városlige Színházb le karnag Szám zeneműv szerze ez közö legnagyo sike vo Népszínházb előado Casano operettj E spany ének játék átdolgozo unatko kirá címe Egy operettje szerzete szokny hadnag Florin kisasszon Jönn huszáro paradicso Réz század menyasszony,st Művel fin zené muzsiku akin sok köszönh fővár színhá éle

10406.

CÍMS Ba

SZEMÉLYN Ba I

SZÓCI Iz zeneszer sz Budapes 1 m Tanulmány Zeneakadém végez m t n vid színházb Arad kés budape Városlig Színház l karna Szá zenemű szerz e köz legnagy sik v Népszínház előad Casan operett span éne játé átdolgoz unatk kir cím Eg operettj szerzet szokn hadna Flori kisasszo Jön huszár paradics Ré száza menyasszony,s Műve fi zen muzsik aki so köszön fővá szính él

10406

CÍM B

SZEMÉLY B

SZÓC I zenesze s Budape Tanulmán Zeneakadé vége vi színház Ara ké budap Városli Színhá karn Sz zenem szer kö legnag si Népszínhá előa Casa operet spa én ját átdolgo unat ki cí E operett szerze szok hadn Flor kisassz Jö huszá paradic R száz menyasszony, Műv f ze muzsi ak s köszö főv szín é

1040SZEMÉL

SZÓ zenesz Budap Tanulmá Zeneakad vég v színhá Ar k buda Városl Szính kar S zene sze k legna s Népszính elő Cas opere sp é já átdolg una k c operet szerz szo had Flo kisass J husz paradi szá menyasszony Mű z muzs a kösz fő szí