10407.htm

CÍMSZÓ: Barna

SZEMÉLYNÉV: Barna Jónás

SZÓCIKK: B. Jónás, tanár, szül. Kecskeméten 1851. Az 1876-i izraelita tanítógyűlésen szenvedélyes beszédet tartott a zsidó tanítók bizonytalan helyzete ügyében és ennek folyományaképp adatott ki a zsidó tanítók véglegesítésére vonatkozó miniszteri rendelet. Működése nem tetszett felettes hatóságának és ezért megvált a hitközségnél viselt igazgató tanítói állásától és a főváros szolgálatába lépett. Sok tankönyvet írt. Munkatársa volt a Népnevelők Lapjának és a Néptanítók Lapjának.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 407. címszó a lexikon => 90. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10407.htm

CÍMSZÓ: Barna

SZEMÉLYNÉV: Barna Jónás

SZÓCIKK: B. Jónás, tanár, szül. Kecskeméten 1851. Az 1876-i izraelita tanítógyűlésen szenvedélyes beszédet tartott a zsidó tanítók bizonytalan helyzete ügyében és ennek folyományaképp adatott ki a zsidó tanítók véglegesítésére vonatkozó miniszteri rendelet. Működése nem tetszett felettes hatóságának és ezért megvált a hitközségnél viselt igazgató tanítói állásától és a főváros szolgálatába lépett. Sok tankönyvet írt. Munkatársa volt a Népnevelők Lapjának és a Néptanítók Lapjának.

10407.ht

CÍMSZÓ Barn

SZEMÉLYNÉV Barn Jóná

SZÓCIKK B Jónás tanár szül Kecskeméte 1851 A 1876- izraelit tanítógyűlése szenvedélye beszéde tartot zsid tanító bizonytala helyzet ügyébe é enne folyományakép adatot k zsid tanító véglegesítésér vonatkoz miniszter rendelet Működés ne tetszet felette hatóságána é ezér megvál hitközségné visel igazgat tanító állásátó é főváro szolgálatáb lépett So tankönyve írt Munkatárs vol Népnevelő Lapjána é Néptanító Lapjának

10407.h

CÍMSZ Bar

SZEMÉLYNÉ Bar Jón

SZÓCIK Jóná taná szü Kecskemét 185 1876 izraeli tanítógyűlés szenvedély beszéd tarto zsi tanít bizonytal helyze ügyéb enn folyományaké adato zsi tanít véglegesítésé vonatko miniszte rendele Működé n tetsze felett hatóságán ezé megvá hitközségn vise igazga tanít állását fővár szolgálatá lépet S tankönyv ír Munkatár vo Népnevel Lapján Néptanít Lapjána

10407.

CÍMS Ba

SZEMÉLYN Ba Jó

SZÓCI Jón tan sz Kecskemé 18 187 izrael tanítógyűlé szenvedél beszé tart zs taní bizonyta helyz ügyé en folyományak adat zs taní véglegesítés vonatk miniszt rendel Működ tetsz felet hatóságá ez megv hitközség vis igazg taní állásá fővá szolgálat lépe tanköny í Munkatá v Népneve Lapjá Néptaní Lapján

10407

CÍM B

SZEMÉLY B J

SZÓC Jó ta s Kecskem 1 18 izrae tanítógyűl szenvedé besz tar z tan bizonyt hely ügy e folyománya ada z tan véglegesíté vonat minisz rende Műkö tets fele hatóság e meg hitközsé vi igaz tan állás főv szolgála lép tankön Munkat Népnev Lapj Néptan Lapjá

1040SZEMÉL

SZÓ J t Kecske 1 izra tanítógyű szenved bes ta ta bizony hel üg folyomány ad ta véglegesít vona minis rend Műk tet fel hatósá me hitközs v iga ta állá fő szolgál lé tankö Munka Népne Lap Népta Lapj