10409.htm

CÍMSZÓ: Bárói családok

SZÓCIKK: Bárói családok. Magyarországon a főnemességet a hercegi, grófi és B. képezik. A volt főrendiház szervezetének módosításáról szóló 1885. évi VII. t.-c. rendelkezéséhez képest a főrendiházban örökös tagsági joggal bíró családok névsorát megállapították és azokat az 1886: VIII. t.-c.-ben törvénybe iktatták. Ez évig egyetlen zsidó vallású bárói család volt, a báró Wodianer család, mely bárói méltóságát 1874 ápr. 23. nyerte. A családnak örökös főrendiházi tagsági jogosultságát a törvénybe be is cikkelyezték. Az időrendben legközelebbi rangemelés ugyancsak a Wodianer családnak egy másik tagját érte (1886). 1867-1918-ig összesen 26 zsidó vallású család kapott magyar bárói rangot, valamennyi főrendiházi tagsági jogosultság nélkül. 1890-1918-ig terjedő időközben tehát 25 zsidó család részesült a bárói rang adományozásában éspedig 1890- 1899 között 5, 1900-1909 között 12 s 1910-1918 között 8. Túlnyomó részben kikeresztelkedettek s némelyik régi főrangú és régi nemes családokkal került rokonsági viszonyba. Egyesek az államéletben is jelentékeny szerepet játszottak, sőt játszanak a jelenben is. Zsidó család grófi rangot nem nyert. Osztrák báróságot kapott Schey Fülöp (koromlai) 1869. Átruházta Schey Frigyesre és Schey Fülöp unokaöccseire. Az alábbi összeállítás betűrendben sorolja fel az 1867-1918. magyar bárói rangot nyert zsidó főrangú családokat: Biedermann (turonyi), báró, báróság: Biedermann Rudolf szentegáti földbirtokosnak, 1902 máj. 18. Dirsztay (dirsztai), báró, baróság: Dirsztay László és Ferenc részére, 1905 nov. 30. Dóczy (németkeresztúri), báró, báróság: Dóczy Lajos közös külügyminisztériumi udvari és min. tanácsos részére, 1900 márc. 13. Groedel (gyulafalvi és bogdáni), báró, báróság: Groedel Ármin, Bernát és Albert részére, 1905 szept. 11. Gutmann (gelsei és beliscsei), báró, báróság: Gutmann Vilmos, Ödön, László és Aladár nagybirtokosoknak, 1904 szept. 16. Harkányi (taktaharkányi), báró, báróság: Harkányi Frigyesnek és Károlynak, 1895 okt. 24. Hatvany (hatvani), báró, báróság: Hatvany-Deutsch Sándor, József, Károly és Béla részére 1908 okt. 23. Névváltoztatás Hatvanyra Károly részére 1911 ápr. 22., Ferenc és Lajos részére 1917 márc. 19. Hazai, báró, báróság: Hazai Samu honvédelmi miniszter részére, 1912 szept. 10. Herczel (pusztapéteri), báró, báróság: Herczel Manó részére, 1912 júl. 31. Herzog (csetei), báró, báróság: csetei Herzog Péter budapesti nagykereskedőnek, 1904 jan.2. Kohner (szászbereki), báró, báróság: Kohner Adolf, Kohner Alfréd, Kohner Jenő és Kohner Vilmos földbirtokosoknak, 1912 júl. 10. Korányi (tolcsvai), báró, báróság: tolcsvai Korányi Frigyes egyetemi orvostanárnak, 1908 nov. 21. Kornfeld, báró, báróság: Kornfeld Zsigmond főrendiházi tag, a Budapesti Áru- és Értéktőzsde s a Magyar Általános Hitelbank elnökének. 1908 febr. 22. Königswarter (csábacsüdi), báró, báróság Königswarter Hermann részére 1897 márc. 13. (A család osztrák nemessége 1860 márc. 25., osztrák bárósága pedig 1870 okt. 26. kelt.). Kuffher (diószegi), báró, báróság: diószeg Kuffner Károly diószegi cukorgyáros és nagy birtokosnak, 1904 dec. 7. Lévay (kisteleki), báró, báróság: kisteleki Lévay Henriknek 1897 ápr. 22. Átruházás 1905 aug. 21. testvére, kisteleki Lévay Istvánra. Madarasy-Beck (madarasi), báró, báróság a kettős névvel Beck Nándor, a Magyar Jelzáloghitelbank vezérigazgatója részére 1906 ápr. 7. Neuman (végvári), báró, báróság: ifj. Neuman Adolf, id. Neuman Adolf és Neuman Dániel aradi gyárosoknak, 1913 okt. Ohrenstein (beocsini), báró, báróság: Ohrenstein Henrik, a beocsini Unió cementgyár r.-t. alelnökének 1910 nov. 24. Orosdy (orosdi), báró, báróság: Orosdy Fülöp nagykereskedő részére 1905 febr. 15. Schosberger (tornyai), báró, báróság: tornyai Schosberger Zsigmond földbirtokos és nagykereskedőnek 1890 márc. 12. Kiterjesztetett 1905 dec. 11. néhai testvére, tornyai Schosberger Henrik fiaira: Schosberger Lajosra és Rezsőre a Tornyai-Schosberger kettős név használatának engedélyezésével. Tornyai-Schosberger (tornyai), báró, l. Schosberger, tornyai, báró. Ullmann (baranyavári), báró, báróság: baranyavári Ulmann Adolfnak, a Magyar Általános Hitelbank vezérigazgatójának 1918 ápr. 13. Weiss (csepeli), báró, báróság: csepeli Weiss Manfréd budapesti gyáros és nagykereskedőnek 1918 szept. 16. Wodianer (kapriorai), báró, báróság: Wodianer Mór, 1874 ápr. 23., Wodianer Albert részére 1886 dec. 1. Wolfner (újpesti), báró, báróság: újpesti Wolfner Tivadar bőrgyárosnak, 1918 szept.16.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 409. címszó a lexikon => 90. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10409.htm

CÍMSZÓ: Bárói családok

SZÓCIKK: Bárói családok. Magyarországon a főnemességet a hercegi, grófi és B. képezik. A volt főrendiház szervezetének módosításáról szóló 1885. évi VII. t.-c. rendelkezéséhez képest a főrendiházban örökös tagsági joggal bíró családok névsorát megállapították és azokat az 1886: VIII. t.-c.-ben törvénybe iktatták. Ez évig egyetlen zsidó vallású bárói család volt, a báró Wodianer család, mely bárói méltóságát 1874 ápr. 23. nyerte. A családnak örökös főrendiházi tagsági jogosultságát a törvénybe be is cikkelyezték. Az időrendben legközelebbi rangemelés ugyancsak a Wodianer családnak egy másik tagját érte 1886 . 1867-1918-ig összesen 26 zsidó vallású család kapott magyar bárói rangot, valamennyi főrendiházi tagsági jogosultság nélkül. 1890-1918-ig terjedő időközben tehát 25 zsidó család részesült a bárói rang adományozásában éspedig 1890- 1899 között 5, 1900-1909 között 12 s 1910-1918 között 8. Túlnyomó részben kikeresztelkedettek s némelyik régi főrangú és régi nemes családokkal került rokonsági viszonyba. Egyesek az államéletben is jelentékeny szerepet játszottak, sőt játszanak a jelenben is. Zsidó család grófi rangot nem nyert. Osztrák báróságot kapott Schey Fülöp koromlai 1869. Átruházta Schey Frigyesre és Schey Fülöp unokaöccseire. Az alábbi összeállítás betűrendben sorolja fel az 1867-1918. magyar bárói rangot nyert zsidó főrangú családokat: Biedermann turonyi , báró, báróság: Biedermann Rudolf szentegáti földbirtokosnak, 1902 máj. 18. Dirsztay dirsztai , báró, baróság: Dirsztay László és Ferenc részére, 1905 nov. 30. Dóczy németkeresztúri , báró, báróság: Dóczy Lajos közös külügyminisztériumi udvari és min. tanácsos részére, 1900 márc. 13. Groedel gyulafalvi és bogdáni , báró, báróság: Groedel Ármin, Bernát és Albert részére, 1905 szept. 11. Gutmann gelsei és beliscsei , báró, báróság: Gutmann Vilmos, Ödön, László és Aladár nagybirtokosoknak, 1904 szept. 16. Harkányi taktaharkányi , báró, báróság: Harkányi Frigyesnek és Károlynak, 1895 okt. 24. Hatvany hatvani , báró, báróság: Hatvany-Deutsch Sándor, József, Károly és Béla részére 1908 okt. 23. Névváltoztatás Hatvanyra Károly részére 1911 ápr. 22., Ferenc és Lajos részére 1917 márc. 19. Hazai, báró, báróság: Hazai Samu honvédelmi miniszter részére, 1912 szept. 10. Herczel pusztapéteri , báró, báróság: Herczel Manó részére, 1912 júl. 31. Herzog csetei , báró, báróság: csetei Herzog Péter budapesti nagykereskedőnek, 1904 jan.2. Kohner szászbereki , báró, báróság: Kohner Adolf, Kohner Alfréd, Kohner Jenő és Kohner Vilmos földbirtokosoknak, 1912 júl. 10. Korányi tolcsvai , báró, báróság: tolcsvai Korányi Frigyes egyetemi orvostanárnak, 1908 nov. 21. Kornfeld, báró, báróság: Kornfeld Zsigmond főrendiházi tag, a Budapesti Áru- és Értéktőzsde s a Magyar Általános Hitelbank elnökének. 1908 febr. 22. Königswarter csábacsüdi , báró, báróság Königswarter Hermann részére 1897 márc. 13. A család osztrák nemessége 1860 márc. 25., osztrák bárósága pedig 1870 okt. 26. kelt. . Kuffher diószegi , báró, báróság: diószeg Kuffner Károly diószegi cukorgyáros és nagy birtokosnak, 1904 dec. 7. Lévay kisteleki , báró, báróság: kisteleki Lévay Henriknek 1897 ápr. 22. Átruházás 1905 aug. 21. testvére, kisteleki Lévay Istvánra. Madarasy-Beck madarasi , báró, báróság a kettős névvel Beck Nándor, a Magyar Jelzáloghitelbank vezérigazgatója részére 1906 ápr. 7. Neuman végvári , báró, báróság: ifj. Neuman Adolf, id. Neuman Adolf és Neuman Dániel aradi gyárosoknak, 1913 okt. Ohrenstein beocsini , báró, báróság: Ohrenstein Henrik, a beocsini Unió cementgyár r.-t. alelnökének 1910 nov. 24. Orosdy orosdi , báró, báróság: Orosdy Fülöp nagykereskedő részére 1905 febr. 15. Schosberger tornyai , báró, báróság: tornyai Schosberger Zsigmond földbirtokos és nagykereskedőnek 1890 márc. 12. Kiterjesztetett 1905 dec. 11. néhai testvére, tornyai Schosberger Henrik fiaira: Schosberger Lajosra és Rezsőre a Tornyai-Schosberger kettős név használatának engedélyezésével. Tornyai-Schosberger tornyai , báró, l. Schosberger, tornyai, báró. Ullmann baranyavári , báró, báróság: baranyavári Ulmann Adolfnak, a Magyar Általános Hitelbank vezérigazgatójának 1918 ápr. 13. Weiss csepeli , báró, báróság: csepeli Weiss Manfréd budapesti gyáros és nagykereskedőnek 1918 szept. 16. Wodianer kapriorai , báró, báróság: Wodianer Mór, 1874 ápr. 23., Wodianer Albert részére 1886 dec. 1. Wolfner újpesti , báró, báróság: újpesti Wolfner Tivadar bőrgyárosnak, 1918 szept.16.

10409.ht

CÍMSZÓ Báró családo

SZÓCIKK Báró családok Magyarországo főnemessége hercegi gróf é B képezik vol főrendihá szervezeténe módosításáró szól 1885 év VII t.-c rendelkezéséhe képes főrendiházba örökö tagság jogga bír családo névsorá megállapítottá é azoka a 1886 VIII t.-c.-be törvényb iktatták E évi egyetle zsid vallás báró csalá volt bár Wodiane család mel báró méltóságá 187 ápr 23 nyerte családna örökö főrendiház tagság jogosultságá törvényb b i cikkelyezték A időrendbe legközelebb rangemelé ugyancsa Wodiane családna eg mási tagjá ért 188 1867-1918-i összese 2 zsid vallás csalá kapot magya báró rangot valamenny főrendiház tagság jogosultsá nélkül 1890-1918-i terjed időközbe tehá 2 zsid csalá részesül báró ran adományozásába éspedi 1890 189 közöt 5 1900-190 közöt 1 1910-191 közöt 8 Túlnyom részbe kikeresztelkedette némelyi rég főrang é rég neme családokka kerül rokonság viszonyba Egyese a államéletbe i jelentéken szerepe játszottak ső játszana jelenbe is Zsid csalá gróf rango ne nyert Osztrá báróságo kapot Sche Fülö koromla 1869 Átruházt Sche Frigyesr é Sche Fülö unokaöccseire A alább összeállítá betűrendbe sorolj fe a 1867-1918 magya báró rango nyer zsid főrang családokat Biederman turony báró báróság Biederman Rudol szentegát földbirtokosnak 190 máj 18 Dirszta dirszta báró baróság Dirszta Lászl é Feren részére 190 nov 30 Dócz németkeresztúr báró báróság Dócz Lajo közö külügyminisztérium udvar é min tanácso részére 190 márc 13 Groede gyulafalv é bogdán báró báróság Groede Ármin Berná é Alber részére 190 szept 11 Gutman gelse é beliscse báró báróság Gutman Vilmos Ödön Lászl é Aladá nagybirtokosoknak 190 szept 16 Harkány taktaharkány báró báróság Harkány Frigyesne é Károlynak 189 okt 24 Hatvan hatvan báró báróság Hatvany-Deutsc Sándor József Károl é Bél részér 190 okt 23 Névváltoztatá Hatvanyr Károl részér 191 ápr 22. Feren é Lajo részér 191 márc 19 Hazai báró báróság Haza Sam honvédelm miniszte részére 191 szept 10 Hercze pusztapéter báró báróság Hercze Man részére 191 júl 31 Herzo csete báró báróság csete Herzo Péte budapest nagykereskedőnek 190 jan.2 Kohne szászberek báró báróság Kohne Adolf Kohne Alfréd Kohne Jen é Kohne Vilmo földbirtokosoknak 191 júl 10 Korány tolcsva báró báróság tolcsva Korány Frigye egyetem orvostanárnak 190 nov 21 Kornfeld báró báróság Kornfel Zsigmon főrendiház tag Budapest Áru é Értéktőzsd Magya Általáno Hitelban elnökének 190 febr 22 Königswarte csábacsüd báró bárósá Königswarte Herman részér 189 márc 13 csalá osztrá nemesség 186 márc 25. osztrá báróság pedi 187 okt 26 kelt Kuffhe diószeg báró báróság diósze Kuffne Károl diószeg cukorgyáro é nag birtokosnak 190 dec 7 Léva kistelek báró báróság kistelek Léva Henrikne 189 ápr 22 Átruházá 190 aug 21 testvére kistelek Léva Istvánra Madarasy-Bec madaras báró bárósá kettő névve Bec Nándor Magya Jelzáloghitelban vezérigazgatój részér 190 ápr 7 Neuma végvár báró báróság ifj Neuma Adolf id Neuma Adol é Neuma Dánie arad gyárosoknak 191 okt Ohrenstei beocsin báró báróság Ohrenstei Henrik beocsin Uni cementgyá r.-t alelnökéne 191 nov 24 Orosd orosd báró báróság Orosd Fülö nagykeresked részér 190 febr 15 Schosberge tornya báró báróság tornya Schosberge Zsigmon földbirtoko é nagykereskedőne 189 márc 12 Kiterjesztetet 190 dec 11 néha testvére tornya Schosberge Henri fiaira Schosberge Lajosr é Rezsőr Tornyai-Schosberge kettő né használatána engedélyezésével Tornyai-Schosberge tornya báró l Schosberger tornyai báró Ullman baranyavár báró báróság baranyavár Ulman Adolfnak Magya Általáno Hitelban vezérigazgatójána 191 ápr 13 Weis csepel báró báróság csepel Weis Manfré budapest gyáro é nagykereskedőne 191 szept 16 Wodiane kapriora báró báróság Wodiane Mór 187 ápr 23. Wodiane Alber részér 188 dec 1 Wolfne újpest báró báróság újpest Wolfne Tivada bőrgyárosnak 191 szept.16

10409.h

CÍMSZ Bár család

SZÓCIK Bár családo Magyarország főnemesség herceg gró képezi vo főrendih szervezetén módosításár szó 188 é VI t.- rendelkezéséh képe főrendiházb örök tagsá jogg bí család névsor megállapított azok 188 VII t.-c.-b törvény iktattá év egyetl zsi vallá bár csal vol bá Wodian csalá me bár méltóság 18 áp 2 nyert családn örök főrendihá tagsá jogosultság törvény cikkelyezté időrendb legközeleb rangemel ugyancs Wodian családn e más tagj ér 18 1867-1918- összes zsi vallá csal kapo magy bár rango valamenn főrendihá tagsá jogosults nélkü 1890-1918- terje időközb teh zsi csal részesü bár ra adományozásáb ésped 189 18 közö 1900-19 közö 1910-19 közö Túlnyo részb kikeresztelkedett némely ré főran ré nem családokk kerü rokonsá viszonyb Egyes államéletb jelentéke szerep játszotta s játszan jelenb i Zsi csal gró rang n nyer Osztr báróság kapo Sch Fül koroml 186 Átruház Sch Frigyes Sch Fül unokaöccseir aláb összeállít betűrendb sorol f 1867-191 magy bár rang nye zsi főran családoka Biederma turon bár bárósá Biederma Rudo szentegá földbirtokosna 19 má 1 Dirszt dirszt bár barósá Dirszt Lász Fere részér 19 no 3 Dóc németkeresztú bár bárósá Dóc Laj köz külügyminisztériu udva mi tanács részér 19 már 1 Groed gyulafal bogdá bár bárósá Groed Ármi Bern Albe részér 19 szep 1 Gutma gels beliscs bár bárósá Gutma Vilmo Ödö Lász Alad nagybirtokosokna 19 szep 1 Harkán taktaharkán bár bárósá Harkán Frigyesn Károlyna 18 ok 2 Hatva hatva bár bárósá Hatvany-Deuts Sándo Józse Káro Bé részé 19 ok 2 Névváltoztat Hatvany Káro részé 19 áp 22 Fere Laj részé 19 már 1 Haza bár bárósá Haz Sa honvédel miniszt részér 19 szep 1 Hercz pusztapéte bár bárósá Hercz Ma részér 19 jú 3 Herz cset bár bárósá cset Herz Pét budapes nagykereskedőne 19 jan. Kohn szászbere bár bárósá Kohn Adol Kohn Alfré Kohn Je Kohn Vilm földbirtokosokna 19 jú 1 Korán tolcsv bár bárósá tolcsv Korán Frigy egyete orvostanárna 19 no 2 Kornfel bár bárósá Kornfe Zsigmo főrendihá ta Budapes Ár Értéktőzs Magy Általán Hitelba elnökéne 19 feb 2 Königswart csábacsü bár bárós Königswart Herma részé 18 már 1 csal osztr nemessé 18 már 25 osztr bárósá ped 18 ok 2 kel Kuffh diósze bár bárósá diósz Kuffn Káro diósze cukorgyár na birtokosna 19 de Lév kistele bár bárósá kistele Lév Henrikn 18 áp 2 Átruház 19 au 2 testvér kistele Lév Istvánr Madarasy-Be madara bár bárós kett névv Be Nándo Magy Jelzáloghitelba vezérigazgató részé 19 áp Neum végvá bár bárósá if Neum Adol i Neum Ado Neum Dáni ara gyárosokna 19 ok Ohrenste beocsi bár bárósá Ohrenste Henri beocsi Un cementgy r.- alelnökén 19 no 2 Oros oros bár bárósá Oros Fül nagykereske részé 19 feb 1 Schosberg torny bár bárósá torny Schosberg Zsigmo földbirtok nagykereskedőn 18 már 1 Kiterjesztete 19 de 1 néh testvér torny Schosberg Henr fiair Schosberg Lajos Rezső Tornyai-Schosberg kett n használatán engedélyezéséve Tornyai-Schosberg torny bár Schosberge tornya bár Ullma baranyavá bár bárósá baranyavá Ulma Adolfna Magy Általán Hitelba vezérigazgatóján 19 áp 1 Wei csepe bár bárósá csepe Wei Manfr budapes gyár nagykereskedőn 19 szep 1 Wodian kaprior bár bárósá Wodian Mó 18 áp 23 Wodian Albe részé 18 de Wolfn újpes bár bárósá újpes Wolfn Tivad bőrgyárosna 19 szept.1

10409.

CÍMS Bá csalá

SZÓCI Bá család Magyarorszá főnemessé herce gr képez v főrendi szervezeté módosításá sz 18 V t. rendelkezésé kép főrendiház örö tags jog b csalá névso megállapítot azo 18 VI t.-c.- törvén iktatt é egyet zs vall bá csa vo b Wodia csal m bá méltósá 1 á nyer család örö főrendih tags jogosultsá törvén cikkelyezt időrend legközele rangeme ugyanc Wodia család má tag é 1 1867-1918 össze zs vall csa kap mag bá rang valamen főrendih tags jogosult nélk 1890-1918 terj időköz te zs csa részes bá r adományozásá éspe 18 1 köz 1900-1 köz 1910-1 köz Túlny rész kikeresztelkedet némel r főra r ne családok ker rokons viszony Egye államélet jelenték szere játszott játsza jelen Zs csa gr ran nye Oszt bárósá kap Sc Fü korom 18 Átruhá Sc Frigye Sc Fü unokaöccsei alá összeállí betűrend soro 1867-19 mag bá ran ny zs főra családok Biederm turo bá bárós Biederm Rud szenteg földbirtokosn 1 m Dirsz dirsz bá barós Dirsz Lás Fer részé 1 n Dó németkereszt bá bárós Dó La kö külügyminisztéri udv m tanác részé 1 má Groe gyulafa bogd bá bárós Groe Árm Ber Alb részé 1 sze Gutm gel belisc bá bárós Gutm Vilm Öd Lás Ala nagybirtokosokn 1 sze Harká taktaharká bá bárós Harká Frigyes Károlyn 1 o Hatv hatv bá bárós Hatvany-Deut Sánd Józs Kár B rész 1 o Névváltozta Hatvan Kár rész 1 á 2 Fer La rész 1 má Haz bá bárós Ha S honvéde minisz részé 1 sze Herc pusztapét bá bárós Herc M részé 1 j Her cse bá bárós cse Her Pé budape nagykereskedőn 1 jan Koh szászber bá bárós Koh Ado Koh Alfr Koh J Koh Vil földbirtokosokn 1 j Korá tolcs bá bárós tolcs Korá Frig egyet orvostanárn 1 n Kornfe bá bárós Kornf Zsigm főrendih t Budape Á Értéktőz Mag Általá Hitelb elnökén 1 fe Königswar csábacs bá báró Königswar Herm rész 1 má csa oszt nemess 1 má 2 oszt bárós pe 1 o ke Kuff diósz bá bárós diós Kuff Kár diósz cukorgyá n birtokosn 1 d Lé kistel bá bárós kistel Lé Henrik 1 á Átruhá 1 a testvé kistel Lé István Madarasy-B madar bá báró ket név B Nánd Mag Jelzáloghitelb vezérigazgat rész 1 á Neu végv bá bárós i Neu Ado Neu Ad Neu Dán ar gyárosokn 1 o Ohrenst beocs bá bárós Ohrenst Henr beocs U cementg r. alelnöké 1 n Oro oro bá bárós Oro Fü nagykeresk rész 1 fe Schosber torn bá bárós torn Schosber Zsigm földbirto nagykereskedő 1 má Kiterjesztet 1 d né testvé torn Schosber Hen fiai Schosber Lajo Rezs Tornyai-Schosber ket használatá engedélyezésév Tornyai-Schosber torn bá Schosberg torny bá Ullm baranyav bá bárós baranyav Ulm Adolfn Mag Általá Hitelb vezérigazgatójá 1 á We csep bá bárós csep We Manf budape gyá nagykereskedő 1 sze Wodia kaprio bá bárós Wodia M 1 á 2 Wodia Alb rész 1 d Wolf újpe bá bárós újpe Wolf Tiva bőrgyárosn 1 szept.

10409

CÍM B csal

SZÓC B csalá Magyarorsz főnemess herc g képe főrend szervezet módosítás s 1 t rendelkezés ké főrendihá ör tag jo csal névs megállapíto az 1 V t.-c. törvé iktat egye z val b cs v Wodi csa b méltós nye csalá ör főrendi tag jogosults törvé cikkelyez időren legközel rangem ugyan Wodi csalá m ta 1867-191 össz z val cs ka ma b ran valame főrendi tag jogosul nél 1890-191 ter időkö t z cs része b adományozás ésp 1 kö 1900- kö 1910- kö Túln rés kikeresztelkede néme főr n családo ke rokon viszon Egy államéle jelenté szer játszot játsz jele Z cs g ra ny Osz bárós ka S F koro 1 Átruh S Frigy S F unokaöccse al összeáll betűren sor 1867-1 ma b ra n z főr családo Bieder tur b báró Bieder Ru szente földbirtokos Dirs dirs b baró Dirs Lá Fe rész D németkeresz b báró D L k külügyminisztér ud taná rész m Gro gyulaf bog b báró Gro Ár Be Al rész sz Gut ge belis b báró Gut Vil Ö Lá Al nagybirtokosok sz Hark taktahark b báró Hark Frigye Károly Hat hat b báró Hatvany-Deu Sán Józ Ká rés Névváltozt Hatva Ká rés Fe L rés m Ha b báró H honvéd minis rész sz Her pusztapé b báró Her rész He cs b báró cs He P budap nagykereskedő ja Ko szászbe b báró Ko Ad Ko Alf Ko Ko Vi földbirtokosok Kor tolc b báró tolc Kor Fri egye orvostanár Kornf b báró Korn Zsig főrendi Budap Értéktő Ma Által Hitel elnöké f Königswa csábac b bár Königswa Her rés m cs osz nemes m osz báró p k Kuf diós b báró dió Kuf Ká diós cukorgy birtokos L kiste b báró kiste L Henri Átruh testv kiste L Istvá Madarasy- mada b bár ke né Nán Ma Jelzáloghitel vezérigazga rés Ne vég b báró Ne Ad Ne A Ne Dá a gyárosok Ohrens beoc b báró Ohrens Hen beoc cement r alelnök Or or b báró Or F nagykeres rés f Schosbe tor b báró tor Schosbe Zsig földbirt nagykeresked m Kiterjeszte n testv tor Schosbe He fia Schosbe Laj Rez Tornyai-Schosbe ke használat engedélyezésé Tornyai-Schosbe tor b Schosber torn b Ull baranya b báró baranya Ul Adolf Ma Által Hitel vezérigazgatój W cse b báró cse W Man budap gy nagykeresked sz Wodi kapri b báró Wodi Wodi Al rés Wol újp b báró újp Wol Tiv bőrgyáros szept

1040

CÍ csa

SZÓ csal Magyarors főnemes her kép főren szerveze módosítá rendelkezé k főrendih ö ta j csa név megállapít a t.-c törv ikta egy va c Wod cs méltó ny csal ö főrend ta jogosult törv cikkelye időre legköze range ugya Wod csal t 1867-19 öss va c k m ra valam főrend ta jogosu né 1890-19 te idők c rész adományozá és k 1900 k 1910 k Túl ré kikeresztelked ném fő család k roko viszo Eg államél jelent sze játszo játs jel c r n Os báró k kor Átru Frig unokaöccs a összeál betűre so 1867- m r fő család Biede tu bár Biede R szent földbirtoko Dir dir bar Dir L F rés németkeres bár külügyminiszté u tan rés Gr gyula bo bár Gr Á B A rés s Gu g beli bár Gu Vi L A nagybirtokoso s Har taktahar bár Har Frigy Károl Ha ha bár Hatvany-De Sá Jó K ré Névváltoz Hatv K ré F ré H bár honvé mini rés s He pusztap bár He rés H c bár c H buda nagykeresked j K szászb bár K A K Al K K V földbirtokoso Ko tol bár tol Ko Fr egy orvostaná Korn bár Kor Zsi főrend Buda Értékt M Álta Hite elnök Königsw csába bá Königsw He ré c os neme os bár Ku dió bár di Ku K dió cukorg birtoko kist bár kist Henr Átru test kist Istv Madarasy mad bá k n Ná M Jelzáloghite vezérigazg ré N vé bár N A N N D gyároso Ohren beo bár Ohren He beo cemen alelnö O o bár O nagykere ré Schosb to bár to Schosb Zsi földbir nagykereske Kiterjeszt test to Schosb H fi Schosb La Re Tornyai-Schosb k használa engedélyezés Tornyai-Schosb to Schosbe tor Ul barany bár barany U Adol M Álta Hite vezérigazgató cs bár cs Ma buda g nagykereske s Wod kapr bár Wod Wod A ré Wo új bár új Wo Ti bőrgyáro szep