10410.htm

CÍMSZÓ: Baron

SZEMÉLYNÉV: Baron Ede Illés

SZÓCIKK: Baron Ede, újságíró, szül. Óbudán 1855. A magyarországi szocialista munkásmozgalom egyik úttörője. A Volksstimme szerkesztője. Több röpiraton kívül megírta a Közgazdasági Lexikonban a magyarországi munkásmozgalom történetét. Munkatársa a Szocializmusnak. Visszaemlékezései a Népszavában jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 410. címszó a lexikon => 91. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10410.htm

CÍMSZÓ: Baron

SZEMÉLYNÉV: Baron Ede Illés

SZÓCIKK: Baron Ede, újságíró, szül. Óbudán 1855. A magyarországi szocialista munkásmozgalom egyik úttörője. A Volksstimme szerkesztője. Több röpiraton kívül megírta a Közgazdasági Lexikonban a magyarországi munkásmozgalom történetét. Munkatársa a Szocializmusnak. Visszaemlékezései a Népszavában jelentek meg.

10410.ht

CÍMSZÓ Baro

SZEMÉLYNÉV Baro Ed Illé

SZÓCIKK Baro Ede újságíró szül Óbudá 1855 magyarország szocialist munkásmozgalo egyi úttörője Volksstimm szerkesztője Töb röpirato kívü megírt Közgazdaság Lexikonba magyarország munkásmozgalo történetét Munkatárs Szocializmusnak Visszaemlékezése Népszavába jelente meg

10410.h

CÍMSZ Bar

SZEMÉLYNÉ Bar E Ill

SZÓCIK Bar Ed újságír szü Óbud 185 magyarorszá szocialis munkásmozgal egy úttörőj Volksstim szerkesztőj Tö röpirat kív megír Közgazdasá Lexikonb magyarorszá munkásmozgal történeté Munkatár Szocializmusna Visszaemlékezés Népszaváb jelent me

10410.

CÍMS Ba

SZEMÉLYN Ba Il

SZÓCI Ba E újságí sz Óbu 18 magyarorsz szociali munkásmozga eg úttörő Volkssti szerkesztő T röpira kí megí Közgazdas Lexikon magyarorsz munkásmozga történet Munkatá Szocializmusn Visszaemlékezé Népszavá jelen m

10410

CÍM B

SZEMÉLY B I

SZÓC B újság s Ób 1 magyarors szocial munkásmozg e úttör Volksst szerkeszt röpir k meg Közgazda Lexiko magyarors munkásmozg történe Munkat Szocializmus Visszaemlékez Népszav jele

1041SZEMÉL

SZÓ újsá Ó magyaror szocia munkásmoz úttö Volkss szerkesz röpi me Közgazd Lexik magyaror munkásmoz történ Munka Szocializmu Visszaemléke Népsza jel