10412.htm

CÍMSZÓ: Báron

SZEMÉLYNÉV: Báron Sándor

SZÓCIKK: B. Sándor, egyetemi magántanár, szül. Budapesten 1886. B. Jónás (l. o.) fia. Orvosi tanulmányait a budapesti és külföldi egyetemeken végezte. 1918-ban az ortopéd sebészet magántanárává habilitálták a budapesti egyetemen. A Bródy-kórház és az Országos Gyermekvédő Liga főorvosa s 1928 óta a Szeretetháznak és a budai izr. hitközség ambulatóriumának sebész főorvosa. Magyar és külföldi szaklapokban számos tudományos cikke jelent meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 412. címszó a lexikon => 91. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10412.htm

CÍMSZÓ: Báron

SZEMÉLYNÉV: Báron Sándor

SZÓCIKK: B. Sándor, egyetemi magántanár, szül. Budapesten 1886. B. Jónás l. o. fia. Orvosi tanulmányait a budapesti és külföldi egyetemeken végezte. 1918-ban az ortopéd sebészet magántanárává habilitálták a budapesti egyetemen. A Bródy-kórház és az Országos Gyermekvédő Liga főorvosa s 1928 óta a Szeretetháznak és a budai izr. hitközség ambulatóriumának sebész főorvosa. Magyar és külföldi szaklapokban számos tudományos cikke jelent meg.

10412.ht

CÍMSZÓ Báro

SZEMÉLYNÉV Báro Sándo

SZÓCIKK B Sándor egyetem magántanár szül Budapeste 1886 B Jóná l o fia Orvos tanulmányai budapest é külföld egyetemeke végezte 1918-ba a ortopé sebésze magántanáráv habilitáltá budapest egyetemen Bródy-kórhá é a Országo Gyermekvéd Lig főorvos 192 ót Szeretetházna é buda izr hitközsé ambulatóriumána sebés főorvosa Magya é külföld szaklapokba számo tudományo cikk jelen meg

10412.h

CÍMSZ Bár

SZEMÉLYNÉ Bár Sánd

SZÓCIK Sándo egyete magántaná szü Budapest 188 Jón fi Orvo tanulmánya budapes külföl egyetemek végezt 1918-b ortop sebész magántanárá habilitált budapes egyeteme Bródy-kórh Ország Gyermekvé Li főorvo 19 ó Szeretetházn bud iz hitközs ambulatóriumán sebé főorvos Magy külföl szaklapokb szám tudomány cik jele me

10412.

CÍMS Bá

SZEMÉLYN Bá Sán

SZÓCI Sánd egyet magántan sz Budapes 18 Jó f Orv tanulmány budape külfö egyeteme végez 1918- orto sebés magántanár habilitál budape egyetem Bródy-kór Orszá Gyermekv L főorv 1 Szeretetház bu i hitköz ambulatóriumá seb főorvo Mag külfö szaklapok szá tudomán ci jel m

10412

CÍM B

SZEMÉLY B Sá

SZÓC Sán egye magánta s Budape 1 J Or tanulmán budap külf egyetem vége 1918 ort sebé magántaná habilitá budap egyete Bródy-kó Orsz Gyermek főor Szeretethá b hitkö ambulatórium se főorv Ma külf szaklapo sz tudomá c je

1041SZEMÉL S

SZÓ Sá egy magánt Budap O tanulmá buda kül egyete vég 191 or seb magántan habilit buda egyet Bródy-k Ors Gyerme főo Szereteth hitk ambulatóriu s főor M kül szaklap s tudom j