10418.htm

CÍMSZÓ: Barta

SZEMÉLYNÉV: Barta Sándor

SZÓCIKK: B. Sándor, költő és író, szül. 1897. Első versei meg elbeszélései, amelyek az expresszionizmus szélső kifejezései, Kassák folyóiratában, a Mában jelentek meg. 1918-ban adta ki első verses könyvét a tartalmát jellemző Vörös Zászló címmel. 1920 óta Bécsben él, ahol az Akasztott ember és az Ék című folyóiratokat szerkesztette. Bécsben megjelent könyvei: Igen (Dráma); Mese a trombitakezű diákról; Tisztelt hullaház!


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 418. címszó a lexikon => 92. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10418.htm

CÍMSZÓ: Barta

SZEMÉLYNÉV: Barta Sándor

SZÓCIKK: B. Sándor, költő és író, szül. 1897. Első versei meg elbeszélései, amelyek az expresszionizmus szélső kifejezései, Kassák folyóiratában, a Mában jelentek meg. 1918-ban adta ki első verses könyvét a tartalmát jellemző Vörös Zászló címmel. 1920 óta Bécsben él, ahol az Akasztott ember és az Ék című folyóiratokat szerkesztette. Bécsben megjelent könyvei: Igen Dráma ; Mese a trombitakezű diákról; Tisztelt hullaház!

10418.ht

CÍMSZÓ Bart

SZEMÉLYNÉV Bart Sándo

SZÓCIKK B Sándor költ é író szül 1897 Els verse me elbeszélései amelye a expresszionizmu széls kifejezései Kassá folyóiratában Mába jelente meg 1918-ba adt k els verse könyvé tartalmá jellemz Vörö Zászl címmel 192 ót Bécsbe él aho a Akasztot embe é a É cím folyóiratoka szerkesztette Bécsbe megjelen könyvei Ige Drám Mes trombitakez diákról Tisztel hullaház

10418.h

CÍMSZ Bar

SZEMÉLYNÉ Bar Sánd

SZÓCIK Sándo köl ír szü 189 El vers m elbeszélése amely expresszionizm szél kifejezése Kass folyóiratába Máb jelent me 1918-b ad el vers könyv tartalm jellem Vör Zász címme 19 ó Bécsb é ah Akaszto emb cí folyóiratok szerkesztett Bécsb megjele könyve Ig Drá Me trombitake diákró Tiszte hullahá

10418.

CÍMS Ba

SZEMÉLYN Ba Sán

SZÓCI Sánd kö í sz 18 E ver elbeszélés amel expresszioniz szé kifejezés Kas folyóiratáb Má jelen m 1918- a e ver köny tartal jelle Vö Zás címm 1 Bécs a Akaszt em c folyóirato szerkesztet Bécs megjel könyv I Dr M trombitak diákr Tiszt hullah

10418

CÍM B

SZEMÉLY B Sá

SZÓC Sán k s 1 ve elbeszélé ame expresszioni sz kifejezé Ka folyóiratá M jele 1918 ve kön tarta jell V Zá cím Béc Akasz e folyóirat szerkeszte Béc megje köny D trombita diák Tisz hulla

1041SZEMÉL S

SZÓ Sá v elbeszél am expresszion s kifejez K folyóirat jel 191 v kö tart jel Z cí Bé Akas folyóira szerkeszt Bé megj kön trombit diá Tis hull