10420.htm

CÍMSZÓ: Bartos

SZEMÉLYNÉV: Bartos Gyula

SZÓCIKK: Bartos Gyula, színművész, szül. Szegeden 1872. Középiskolát szülővárosában, majd a Színművészeti Akadémiát Budapesten végezte el. Előbb vidéken működött, Krecsányi társulatánál, 1907. a Nemzeti Színház szerződtette. Kiváló jellemszínész. Legnagyobb szerepei: Lear király és Shylock. Főbb szerepei még: Harpagon, Zsiga (Cigány), Bürgen (Candida), stb.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 420. címszó a lexikon => 92. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10420.htm

CÍMSZÓ: Bartos

SZEMÉLYNÉV: Bartos Gyula

SZÓCIKK: Bartos Gyula, színművész, szül. Szegeden 1872. Középiskolát szülővárosában, majd a Színművészeti Akadémiát Budapesten végezte el. Előbb vidéken működött, Krecsányi társulatánál, 1907. a Nemzeti Színház szerződtette. Kiváló jellemszínész. Legnagyobb szerepei: Lear király és Shylock. Főbb szerepei még: Harpagon, Zsiga Cigány , Bürgen Candida , stb.

10420.ht

CÍMSZÓ Barto

SZEMÉLYNÉV Barto Gyul

SZÓCIKK Barto Gyula színművész szül Szegede 1872 Középiskolá szülővárosában maj Színművészet Akadémiá Budapeste végezt el Előb vidéke működött Krecsány társulatánál 1907 Nemzet Színhá szerződtette Kivál jellemszínész Legnagyob szerepei Lea királ é Shylock Főb szerepe még Harpagon Zsig Cigán Bürge Candid stb

10420.h

CÍMSZ Bart

SZEMÉLYNÉ Bart Gyu

SZÓCIK Bart Gyul színművés szü Szeged 187 Középiskol szülővárosába ma Színművésze Akadémi Budapest végez e Elő vidék működöt Krecsán társulatáná 190 Nemze Szính szerződtett Kivá jellemszínés Legnagyo szerepe Le kirá Shyloc Fő szerep mé Harpago Zsi Cigá Bürg Candi st

10420.

CÍMS Bar

SZEMÉLYN Bar Gy

SZÓCI Bar Gyu színművé sz Szege 18 Középisko szülővárosáb m Színművész Akadém Budapes vége El vidé működö Krecsá társulatán 19 Nemz Szín szerződtet Kiv jellemszíné Legnagy szerep L kir Shylo F szere m Harpag Zs Cig Bür Cand s

10420

CÍM Ba

SZEMÉLY Ba G

SZÓC Ba Gy színműv s Szeg 1 Középisk szülővárosá Színművés Akadé Budape vég E vid működ Krecs társulatá 1 Nem Szí szerződte Ki jellemszín Legnag szere ki Shyl szer Harpa Z Ci Bü Can

1042

CÍ B

SZEMÉL B

SZÓ B G színmű Sze Középis szülőváros Színművé Akad Budap vé vi műkö Krec társulat Ne Sz szerződt K jellemszí Legna szer k Shy sze Harp C B Ca