10423.htm

CÍMSZÓ: Basch

SZEMÉLYNÉV: Basch Gyula

SZÓCIKK: "B. Gyula*, festő, szül. Budapesten 1851., megh. Badenben 1928. Főleg mint arcképfestő működött, de festett életképeket is a 80-as évek novellisztikus fölfogásában. Először a Műcsarnok 1886-iki őszi tárlatán állított ki. Ismertebb életképei: Hapták; Elhagyottan; Kis makacs; Miből éljünk; Bűnhődés, ez utóbbi a Szépművészeti Múzeumban. A Műcsarnoknak két ízben elnöke volt."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 423. címszó a lexikon => 92. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10423.htm

CÍMSZÓ: Basch

SZEMÉLYNÉV: Basch Gyula

SZÓCIKK: B. Gyula*, festő, szül. Budapesten 1851., megh. Badenben 1928. Főleg mint arcképfestő működött, de festett életképeket is a 80-as évek novellisztikus fölfogásában. Először a Műcsarnok 1886-iki őszi tárlatán állított ki. Ismertebb életképei: Hapták; Elhagyottan; Kis makacs; Miből éljünk; Bűnhődés, ez utóbbi a Szépművészeti Múzeumban. A Műcsarnoknak két ízben elnöke volt.

10423.ht

CÍMSZÓ Basc

SZEMÉLYNÉV Basc Gyul

SZÓCIKK B Gyula* festő szül Budapeste 1851. megh Badenbe 1928 Főle min arcképfest működött d festet életképeke i 80-a éve novellisztiku fölfogásában Előszö Műcsarno 1886-ik ősz tárlatá állítot ki Ismerteb életképei Hapták Elhagyottan Ki makacs Mibő éljünk Bűnhődés e utóbb Szépművészet Múzeumban Műcsarnokna ké ízbe elnök volt

10423.h

CÍMSZ Bas

SZEMÉLYNÉ Bas Gyu

SZÓCIK Gyula fest szü Budapest 1851 meg Badenb 192 Fől mi arcképfes működöt feste életképek 80- év novellisztik fölfogásába Elősz Műcsarn 1886-i ős tárlat állíto k Ismerte életképe Haptá Elhagyotta K makac Mib éljün Bűnhődé utób Szépművésze Múzeumba Műcsarnokn k ízb elnö vol

10423.

CÍMS Ba

SZEMÉLYN Ba Gy

SZÓCI Gyul fes sz Budapes 185 me Baden 19 Fő m arcképfe működö fest életképe 80 é novelliszti fölfogásáb Elős Műcsar 1886- ő tárla állít Ismert életkép Hapt Elhagyott maka Mi éljü Bűnhőd utó Szépművész Múzeumb Műcsarnok íz eln vo

10423

CÍM B

SZEMÉLY B G

SZÓC Gyu fe s Budape 18 m Bade 1 F arcképf működ fes életkép 8 novelliszt fölfogásá Elő Műcsa 1886 tárl állí Ismer életké Hap Elhagyot mak M élj Bűnhő ut Szépművés Múzeum Műcsarno í el v

1042SZEMÉL

SZÓ Gy f Budap 1 Bad arckép műkö fe életké novellisz fölfogás El Műcs 188 tár áll Isme életk Ha Elhagyo ma él Bűnh u Szépművé Múzeu Műcsarn e