10425.htm

CÍMSZÓ: Basch

SZEMÉLYNÉV: Basch Móric Ede

SZÓCIKK: B. Móric Ede, publicista, szül. Topolyán 1842 aug. 29., megh. Bécsben. Jogi tanulmányait Bécsben végezte és u. o. szerzett doktorátust. A bécsi Parlamentär szerkesztője volt hosszú ideig. Több bécsi és külföldi lap munkatársa volt. Felesége ismert zongoraművésznő volt (l. Basch-Mahler Fanny)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 425. címszó a lexikon => 93. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10425.htm

CÍMSZÓ: Basch

SZEMÉLYNÉV: Basch Móric Ede

SZÓCIKK: B. Móric Ede, publicista, szül. Topolyán 1842 aug. 29., megh. Bécsben. Jogi tanulmányait Bécsben végezte és u. o. szerzett doktorátust. A bécsi Parlamentär szerkesztője volt hosszú ideig. Több bécsi és külföldi lap munkatársa volt. Felesége ismert zongoraművésznő volt l. Basch-Mahler Fanny

10425.ht

CÍMSZÓ Basc

SZEMÉLYNÉV Basc Móri Ed

SZÓCIKK B Móri Ede publicista szül Topolyá 184 aug 29. megh Bécsben Jog tanulmányai Bécsbe végezt é u o szerzet doktorátust bécs Parlamentä szerkesztőj vol hossz ideig Töb bécs é külföld la munkatárs volt Feleség ismer zongoraművészn vol l Basch-Mahle Fann

10425.h

CÍMSZ Bas

SZEMÉLYNÉ Bas Mór E

SZÓCIK Mór Ed publicist szü Topoly 18 au 29 meg Bécsbe Jo tanulmánya Bécsb végez szerze doktorátus béc Parlament szerkesztő vo hoss idei Tö béc külföl l munkatár vol Felesé isme zongoraművész vo Basch-Mahl Fan

10425.

CÍMS Ba

SZEMÉLYN Ba Mó

SZÓCI Mó E publicis sz Topol 1 a 2 me Bécsb J tanulmány Bécs vége szerz doktorátu bé Parlamen szerkeszt v hos ide T bé külfö munkatá vo Feles ism zongoraművés v Basch-Mah Fa

10425

CÍM B

SZEMÉLY B M

SZÓC M publici s Topo m Bécs tanulmán Béc vég szer doktorát b Parlame szerkesz ho id b külf munkat v Fele is zongoraművé Basch-Ma F

1042SZEMÉL

SZÓ public Top Béc tanulmá Bé vé sze doktorá Parlam szerkes h i kül munka Fel i zongoraműv Basch-M