10427.htm

CÍMSZÓ: Basch

SZEMÉLYNÉV: Basch Vilmos

SZÓCIKK: B. Vilmos, operaénekes, szül. Budapesten (1849). Eredetileg orvosi pályára készült és onnan mint baritonista lépett színpadra, különösen Wagner szerepekben. Tagja volt a magdeburgi, lipcsei, rotterdami színházaknak, 1884-től a drezdai udv. operának. 1898 óta mint nyugdijas Budapesten élt


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 427. címszó a lexikon => 93. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10427.htm

CÍMSZÓ: Basch

SZEMÉLYNÉV: Basch Vilmos

SZÓCIKK: B. Vilmos, operaénekes, szül. Budapesten 1849 . Eredetileg orvosi pályára készült és onnan mint baritonista lépett színpadra, különösen Wagner szerepekben. Tagja volt a magdeburgi, lipcsei, rotterdami színházaknak, 1884-től a drezdai udv. operának. 1898 óta mint nyugdijas Budapesten élt

10427.ht

CÍMSZÓ Basc

SZEMÉLYNÉV Basc Vilmo

SZÓCIKK B Vilmos operaénekes szül Budapeste 184 Eredetile orvos pályár készül é onna min baritonist lépet színpadra különöse Wagne szerepekben Tagj vol magdeburgi lipcsei rotterdam színházaknak 1884-tő drezda udv operának 189 ót min nyugdija Budapeste él

10427.h

CÍMSZ Bas

SZEMÉLYNÉ Bas Vilm

SZÓCIK Vilmo operaéneke szü Budapest 18 Eredetil orvo pályá készü onn mi baritonis lépe színpadr különös Wagn szerepekbe Tag vo magdeburg lipcse rotterda színházakna 1884-t drezd ud operána 18 ó mi nyugdij Budapest é

10427.

CÍMS Ba

SZEMÉLYN Ba Vil

SZÓCI Vilm operaének sz Budapes 1 Eredeti orv pály kész on m baritoni lép színpad különö Wag szerepekb Ta v magdebur lipcs rotterd színházakn 1884- drez u operán 1 m nyugdi Budapes

10427

CÍM B

SZEMÉLY B Vi

SZÓC Vil operaéne s Budape Eredet or pál kés o bariton lé színpa külön Wa szerepek T magdebu lipc rotter színházak 1884 dre operá nyugd Budape

1042SZEMÉL V

SZÓ Vi operaén Budap Erede o pá ké barito l színp külö W szerepe magdeb lip rotte színháza 188 dr oper nyug Budap