10428.htm

CÍMSZÓ: Basch-Mahler

SZEMÉLYNÉV: Basch-Mahler Fanny

SZÓCIKK: B.-Machler Fanny, zongoraművésznő. szül. Budapesten 1857 jún. 21. Zenei tanulmányait a bécsi Konservatorium-ban végezte. Július Epstein egyik legtehetségesebb növendéke volt, Bécsből Párisba utazott és Marmontel tanítványa lett. B. elnyerte a bécsi zeneakadémia Gesellschaftsmedaille-ját. Európai turnéja során mindenütt melegen ünnepelték, majd Párisban telepedett le.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 428. címszó a lexikon => 93. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10428.htm

CÍMSZÓ: Basch-Mahler

SZEMÉLYNÉV: Basch-Mahler Fanny

SZÓCIKK: B.-Machler Fanny, zongoraművésznő. szül. Budapesten 1857 jún. 21. Zenei tanulmányait a bécsi Konservatorium-ban végezte. Július Epstein egyik legtehetségesebb növendéke volt, Bécsből Párisba utazott és Marmontel tanítványa lett. B. elnyerte a bécsi zeneakadémia Gesellschaftsmedaille-ját. Európai turnéja során mindenütt melegen ünnepelték, majd Párisban telepedett le.

10428.ht

CÍMSZÓ Basch-Mahle

SZEMÉLYNÉV Basch-Mahle Fann

SZÓCIKK B.-Machle Fanny zongoraművésznő szül Budapeste 185 jún 21 Zene tanulmányai bécs Konservatorium-ba végezte Júliu Epstei egyi legtehetségeseb növendék volt Bécsbő Párisb utazot é Marmonte tanítvány lett B elnyert bécs zeneakadémi Gesellschaftsmedaille-ját Európa turnéj sorá mindenüt melege ünnepelték maj Párisba telepedet le

10428.h

CÍMSZ Basch-Mahl

SZEMÉLYNÉ Basch-Mahl Fan

SZÓCIK B.-Machl Fann zongoraművészn szü Budapest 18 jú 2 Zen tanulmánya béc Konservatorium-b végezt Júli Epste egy legtehetségese növendé vol Bécsb Páris utazo Marmont tanítván let elnyer béc zeneakadém Gesellschaftsmedaille-já Európ turné sor mindenü meleg ünnepelté ma Párisb telepede l

10428.

CÍMS Basch-Mah

SZEMÉLYN Basch-Mah Fa

SZÓCI B.-Mach Fan zongoraművész sz Budapes 1 j Ze tanulmány bé Konservatorium- végez Júl Epst eg legtehetséges növend vo Bécs Pári utaz Marmon tanítvá le elnye bé zeneakadé Gesellschaftsmedaille-j Euró turn so minden mele ünnepelt m Páris teleped

10428

CÍM Basch-Ma

SZEMÉLY Basch-Ma F

SZÓC B.-Mac Fa zongoraművés s Budape Z tanulmán b Konservatorium vége Jú Eps e legtehetsége növen v Béc Pár uta Marmo tanítv l elny b zeneakad Gesellschaftsmedaille- Eur tur s minde mel ünnepel Pári telepe

1042

CÍ Basch-M

SZEMÉL Basch-M

SZÓ B.-Ma F zongoraművé Budap tanulmá Konservatoriu vég J Ep legtehetség növe Bé Pá ut Marm tanít eln zeneaka Gesellschaftsmedaille Eu tu mind me ünnepe Pár telep