10432.htm

CÍMSZÓ: Báthory

SZEMÉLYNÉV: Báthory Ignác

SZÓCIKK: Báthory Ignác, honvédfőhadnagy a szabadságharcban, melynek végén Klapka alatt szolgált Komáromban, majd Klapkával együtt Hamburgba emigrált, mint azt Klapka emlékirataiban közli. 1850-ben az Egyesült Államokba ment, ahol a hadseregben a tábornoki rangig vitte fel. (L. Bernstein: A szabadságharc és a zsidók.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 432. címszó a lexikon => 94. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10432.htm

CÍMSZÓ: Báthory

SZEMÉLYNÉV: Báthory Ignác

SZÓCIKK: Báthory Ignác, honvédfőhadnagy a szabadságharcban, melynek végén Klapka alatt szolgált Komáromban, majd Klapkával együtt Hamburgba emigrált, mint azt Klapka emlékirataiban közli. 1850-ben az Egyesült Államokba ment, ahol a hadseregben a tábornoki rangig vitte fel. L. Bernstein: A szabadságharc és a zsidók.

10432.ht

CÍMSZÓ Báthor

SZEMÉLYNÉV Báthor Igná

SZÓCIKK Báthor Ignác honvédfőhadnag szabadságharcban melyne végé Klapk alat szolgál Komáromban maj Klapkáva együt Hamburgb emigrált min az Klapk emlékirataiba közli 1850-be a Egyesül Államokb ment aho hadseregbe tábornok rangi vitt fel L Bernstein szabadsághar é zsidók

10432.h

CÍMSZ Bátho

SZEMÉLYNÉ Bátho Ign

SZÓCIK Bátho Igná honvédfőhadna szabadságharcba melyn vég Klap ala szolgá Komáromba ma Klapkáv együ Hamburg emigrál mi a Klap emlékirataib közl 1850-b Egyesü Államok men ah hadseregb táborno rang vit fe Bernstei szabadságha zsidó

10432.

CÍMS Báth

SZEMÉLYN Báth Ig

SZÓCI Báth Ign honvédfőhadn szabadságharcb mely vé Kla al szolg Komáromb m Klapká egy Hambur emigrá m Kla emlékiratai köz 1850- Egyes Államo me a hadsereg táborn ran vi f Bernste szabadságh zsid

10432

CÍM Bát

SZEMÉLY Bát I

SZÓC Bát Ig honvédfőhad szabadságharc mel v Kl a szol Komárom Klapk eg Hambu emigr Kl emlékirata kö 1850 Egye Állam m hadsere tábor ra v Bernst szabadság zsi

1043

CÍ Bá

SZEMÉL Bá

SZÓ Bá I honvédfőha szabadsághar me K szo Komáro Klap e Hamb emig K emlékirat k 185 Egy Álla hadser tábo r Berns szabadsá zs