10433.htm

CÍMSZÓ: Bátlon

SZÓCIKK: Bátlon vagy batlan, magánzó, foglalkozást nem űző egyén. B.-nak nevezik a semmittevő, lusta embereket, sőt a világtól elzárkózókat és a lelki szegényeket is. Azt a tíz szegődött embert is B.-oknak hívják, akik a zsinagógában az állandó Minjant biztosítják. Ebben az értelemben tehát B. imamunkást jelent. A közmondás szerint a B.-ra nézve szerencsétlenség egy napon két lakodalom, mert nem tud mindkettőn egyszerre jelen lenni.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 433. címszó a lexikon => 94. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10433.htm

CÍMSZÓ: Bátlon

SZÓCIKK: Bátlon vagy batlan, magánzó, foglalkozást nem űző egyén. B.-nak nevezik a semmittevő, lusta embereket, sőt a világtól elzárkózókat és a lelki szegényeket is. Azt a tíz szegődött embert is B.-oknak hívják, akik a zsinagógában az állandó Minjant biztosítják. Ebben az értelemben tehát B. imamunkást jelent. A közmondás szerint a B.-ra nézve szerencsétlenség egy napon két lakodalom, mert nem tud mindkettőn egyszerre jelen lenni.

10433.ht

CÍMSZÓ Bátlo

SZÓCIKK Bátlo vag batlan magánzó foglalkozás ne űz egyén B.-na nevezi semmittevő lust embereket ső világtó elzárkózóka é lelk szegényeke is Az tí szegődöt ember i B.-okna hívják aki zsinagógába a álland Minjan biztosítják Ebbe a értelembe tehá B imamunkás jelent közmondá szerin B.-r nézv szerencsétlensé eg napo ké lakodalom mer ne tu mindkettő egyszerr jele lenni

10433.h

CÍMSZ Bátl

SZÓCIK Bátl va batla magánz foglalkozá n ű egyé B.-n nevez semmittev lus embereke s világt elzárkózók lel szegények i A t szegődö embe B.-okn hívjá ak zsinagógáb állan Minja biztosítjá Ebb értelemb teh imamunká jelen közmond szeri B.- néz szerencsétlens e nap k lakodalo me n t mindkett egyszer jel lenn

10433.

CÍMS Bát

SZÓCI Bát v batl magán foglalkoz egy B.- neve semmitte lu emberek világ elzárkózó le szegénye szegőd emb B.-ok hívj a zsinagógá álla Minj biztosítj Eb értelem te imamunk jele közmon szer B. né szerencsétlen na lakodal m mindket egysze je len

10433

CÍM Bá

SZÓC Bá bat magá foglalko eg B. nev semmitt l embere vilá elzárkóz l szegény szegő em B.-o hív zsinagóg áll Min biztosít E értele t imamun jel közmo sze B n szerencsétle n lakoda mindke egysz j le

1043

CÍ B

SZÓ B ba mag foglalk e B ne semmit ember vil elzárkó szegén szeg e B.- hí zsinagó ál Mi biztosí értel imamu je közm sz szerencsétl lakod mindk egys l