10440.htm

CÍMSZÓ: Bauer

SZEMÉLYNÉV: Bauer Emil

SZÓCIKK: Bauer, 1. Emil, építész, szül. Budapesten 1883. Tanulmányait a budapesti műegyetemen végezte és 1907 óta mint önálló építész működik. Számos villát, bérházat és gyártelepet épített Budapesten ezek között: a Vasúti és Hajózási Club palotáját, a Corvin és az Ufa mozgóképszínházakat, a Budapest vidéki Kőszénbánya palotáját. Ó szabályozta a Ferry Oszkár-utcát, ahol egész sor villát épített. Több díjat nyert.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 440. címszó a lexikon => 95. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10440.htm

CÍMSZÓ: Bauer

SZEMÉLYNÉV: Bauer Emil

SZÓCIKK: Bauer, 1. Emil, építész, szül. Budapesten 1883. Tanulmányait a budapesti műegyetemen végezte és 1907 óta mint önálló építész működik. Számos villát, bérházat és gyártelepet épített Budapesten ezek között: a Vasúti és Hajózási Club palotáját, a Corvin és az Ufa mozgóképszínházakat, a Budapest vidéki Kőszénbánya palotáját. Ó szabályozta a Ferry Oszkár-utcát, ahol egész sor villát épített. Több díjat nyert.

10440.ht

CÍMSZÓ Baue

SZEMÉLYNÉV Baue Emi

SZÓCIKK Bauer 1 Emil építész szül Budapeste 1883 Tanulmányai budapest műegyeteme végezt é 190 ót min önáll építés működik Számo villát bérháza é gyártelepe építet Budapeste eze között Vasút é Hajózás Clu palotáját Corvi é a Uf mozgóképszínházakat Budapes vidék Kőszénbány palotáját szabályozt Ferr Oszkár-utcát aho egés so villá épített Töb díja nyert

10440.h

CÍMSZ Bau

SZEMÉLYNÉ Bau Em

SZÓCIK Baue Emi építés szü Budapest 188 Tanulmánya budapes műegyetem végez 19 ó mi önál építé működi Szám villá bérház gyártelep építe Budapest ez közöt Vasú Hajózá Cl palotájá Corv U mozgóképszínházaka Budape vidé Kőszénbán palotájá szabályoz Fer Oszkár-utcá ah egé s vill építet Tö díj nyer

10440.

CÍMS Ba

SZEMÉLYN Ba E

SZÓCI Bau Em építé sz Budapes 18 Tanulmány budape műegyete vége 1 m öná épít működ Szá vill bérhá gyártele épít Budapes e közö Vas Hajóz C palotáj Cor mozgóképszínházak Budap vid Kőszénbá palotáj szabályo Fe Oszkár-utc a eg vil építe T dí nye

10440

CÍM B

SZEMÉLY B

SZÓC Ba E épít s Budape 1 Tanulmán budap műegyet vég ön épí műkö Sz vil bérh gyártel épí Budape köz Va Hajó palotá Co mozgóképszínháza Buda vi Kőszénb palotá szabály F Oszkár-ut e vi épít d ny

1044SZEMÉL

SZÓ B épí Budap Tanulmá buda műegye vé ö ép műk S vi bér gyárte ép Budap kö V Haj palot C mozgóképszínház Bud v Kőszén palot szabál Oszkár-u v épí n