10441.htm

CÍMSZÓ: Bauer

SZEMÉLYNÉV: Bauer Henrik

SZÓCIKK: B. Henrik, zeneszerző, szül. Besztercebányán, 1849., megh. Szlavóniában. 1873-ban az aradi főgimnázium tanára volt. 1877-ben lemondott állásáról és Szlavóniába költözött. Legismertebb műve a Kivándorlók c. operett, amelyet Pesten is bemutattak. Több történeti és esztétikai cikket írt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 441. címszó a lexikon => 95. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10441.htm

CÍMSZÓ: Bauer

SZEMÉLYNÉV: Bauer Henrik

SZÓCIKK: B. Henrik, zeneszerző, szül. Besztercebányán, 1849., megh. Szlavóniában. 1873-ban az aradi főgimnázium tanára volt. 1877-ben lemondott állásáról és Szlavóniába költözött. Legismertebb műve a Kivándorlók c. operett, amelyet Pesten is bemutattak. Több történeti és esztétikai cikket írt.

10441.ht

CÍMSZÓ Baue

SZEMÉLYNÉV Baue Henri

SZÓCIKK B Henrik zeneszerző szül Besztercebányán 1849. megh Szlavóniában 1873-ba a arad főgimnáziu tanár volt 1877-be lemondot állásáró é Szlavóniáb költözött Legismerteb műv Kivándorló c operett amelye Peste i bemutattak Töb történet é esztétika cikke írt

10441.h

CÍMSZ Bau

SZEMÉLYNÉ Bau Henr

SZÓCIK Henri zeneszerz szü Besztercebányá 1849 meg Szlavóniába 1873-b ara főgimnázi taná vol 1877-b lemondo állásár Szlavóniá költözöt Legismerte mű Kivándorl operet amely Pest bemutatta Tö történe esztétik cikk ír

10441.

CÍMS Ba

SZEMÉLYN Ba Hen

SZÓCI Henr zeneszer sz Besztercebány 184 me Szlavóniáb 1873- ar főgimnáz tan vo 1877- lemond állásá Szlavóni költözö Legismert m Kivándor opere amel Pes bemutatt T történ esztéti cik í

10441

CÍM B

SZEMÉLY B He

SZÓC Hen zenesze s Besztercebán 18 m Szlavóniá 1873 a főgimná ta v 1877 lemon állás Szlavón költöz Legismer Kivándo oper ame Pe bemutat törté esztét ci

1044SZEMÉL H

SZÓ He zenesz Besztercebá 1 Szlavóni 187 főgimn t 187 lemo állá Szlavó költö Legisme Kivánd ope am P bemuta tört eszté c