10442.htm

CÍMSZÓ: Bauer

SZEMÉLYNÉV: Bauer Jakab

SZÓCIKK: B. Jakab, főkántor, zeneszerző, szül. Szenicen 1852. szept. megh. Bécsben 1926. Reáliskolát, majd Pirkert és Vogl professzoroknál zenei tanulmányokat végzett. Nagy munkái közül a «Sir-Hakovod» a legnevezetesebb, amely keleti melódiák gyűjteménye. Szerkesztője volt az Oesterr.-ungar. Cantorenzeitungnak. Több érmet és kitüntetést kapott. Átszervezte a bécsi török-zsidó hitközséget, amelynek később főkántora lett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 442. címszó a lexikon => 95. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10442.htm

CÍMSZÓ: Bauer

SZEMÉLYNÉV: Bauer Jakab

SZÓCIKK: B. Jakab, főkántor, zeneszerző, szül. Szenicen 1852. szept. megh. Bécsben 1926. Reáliskolát, majd Pirkert és Vogl professzoroknál zenei tanulmányokat végzett. Nagy munkái közül a Sir-Hakovod a legnevezetesebb, amely keleti melódiák gyűjteménye. Szerkesztője volt az Oesterr.-ungar. Cantorenzeitungnak. Több érmet és kitüntetést kapott. Átszervezte a bécsi török-zsidó hitközséget, amelynek később főkántora lett.

10442.ht

CÍMSZÓ Baue

SZEMÉLYNÉV Baue Jaka

SZÓCIKK B Jakab főkántor zeneszerző szül Szenice 1852 szept megh Bécsbe 1926 Reáliskolát maj Pirker é Vog professzorokná zene tanulmányoka végzett Nag munká közü Sir-Hakovo legnevezetesebb amel kelet melódiá gyűjteménye Szerkesztőj vol a Oesterr.-ungar Cantorenzeitungnak Töb érme é kitüntetés kapott Átszervezt bécs török-zsid hitközséget amelyne későb főkántor lett

10442.h

CÍMSZ Bau

SZEMÉLYNÉ Bau Jak

SZÓCIK Jaka főkánto zeneszerz szü Szenic 185 szep meg Bécsb 192 Reáliskolá ma Pirke Vo professzorokn zen tanulmányok végzet Na munk köz Sir-Hakov legnevezeteseb ame kele melódi gyűjtemény Szerkesztő vo Oesterr.-unga Cantorenzeitungna Tö érm kitünteté kapot Átszervez béc török-zsi hitközsége amelyn késő főkánto let

10442.

CÍMS Ba

SZEMÉLYN Ba Ja

SZÓCI Jak főkánt zeneszer sz Szeni 18 sze me Bécs 19 Reáliskol m Pirk V professzorok ze tanulmányo végze N mun kö Sir-Hako legnevezetese am kel melód gyűjtemén Szerkeszt v Oesterr.-ung Cantorenzeitungn T ér kitüntet kapo Átszerve bé török-zs hitközség amely kés főkánt le

10442

CÍM B

SZEMÉLY B J

SZÓC Ja főkán zenesze s Szen 1 sz m Béc 1 Reálisko Pir professzoro z tanulmány végz mu k Sir-Hak legnevezetes a ke meló gyűjtemé Szerkesz Oesterr.-un Cantorenzeitung é kitünte kap Átszerv b török-z hitközsé amel ké főkán l

1044SZEMÉL

SZÓ J főká zenesz Sze s Bé Reálisk Pi professzor tanulmán vég m Sir-Ha legnevezete k mel gyűjtem Szerkes Oesterr.-u Cantorenzeitun kitünt ka Átszer török- hitközs ame k főká