10444.htm

CÍMSZÓ: Bauer

SZEMÉLYNÉV: Bauer Lajos

SZÓCIKK: B. Lajos, orvostanár, szül. Kunszentmártonban 1868 jan. 3., megh. Budapesten. A budapesti egyetemen tanult, majd gyermekgyógyász specialistává képezte ki magát s előbb az Orsz. Lelencháznak, majd a Szt. Margit-kórháznak lett gyermekgyógyászati főorvosa, egyszersmind egyetemi magántanár. Számos tanulmányán kívül főbb művei: A gyermekbetegségek diagnosztikája; Gyermekhygiene; Csecsemők táplálkozási betegségei


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 444. címszó a lexikon => 95. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10444.htm

CÍMSZÓ: Bauer

SZEMÉLYNÉV: Bauer Lajos

SZÓCIKK: B. Lajos, orvostanár, szül. Kunszentmártonban 1868 jan. 3., megh. Budapesten. A budapesti egyetemen tanult, majd gyermekgyógyász specialistává képezte ki magát s előbb az Orsz. Lelencháznak, majd a Szt. Margit-kórháznak lett gyermekgyógyászati főorvosa, egyszersmind egyetemi magántanár. Számos tanulmányán kívül főbb művei: A gyermekbetegségek diagnosztikája; Gyermekhygiene; Csecsemők táplálkozási betegségei

10444.ht

CÍMSZÓ Baue

SZEMÉLYNÉV Baue Lajo

SZÓCIKK B Lajos orvostanár szül Kunszentmártonba 186 jan 3. megh Budapesten budapest egyeteme tanult maj gyermekgyógyás specialistáv képezt k magá előb a Orsz Lelencháznak maj Szt Margit-kórházna let gyermekgyógyászat főorvosa egyszersmin egyetem magántanár Számo tanulmányá kívü főb művei gyermekbetegsége diagnosztikája Gyermekhygiene Csecsemő táplálkozás betegsége

10444.h

CÍMSZ Bau

SZEMÉLYNÉ Bau Laj

SZÓCIK Lajo orvostaná szü Kunszentmártonb 18 ja 3 meg Budapeste budapes egyetem tanul ma gyermekgyógyá specialistá képez mag elő Ors Lelencházna ma Sz Margit-kórházn le gyermekgyógyásza főorvos egyszersmi egyete magántaná Szám tanulmány kív fő műve gyermekbetegség diagnosztikáj Gyermekhygien Csecsem táplálkozá betegség

10444.

CÍMS Ba

SZEMÉLYN Ba La

SZÓCI Laj orvostan sz Kunszentmárton 1 j me Budapest budape egyete tanu m gyermekgyógy specialist képe ma el Or Lelencházn m S Margit-kórház l gyermekgyógyász főorvo egyszersm egyet magántan Szá tanulmán kí f műv gyermekbetegsé diagnosztiká Gyermekhygie Csecse táplálkoz betegsé

10444

CÍM B

SZEMÉLY B L

SZÓC La orvosta s Kunszentmárto m Budapes budap egyet tan gyermekgyóg specialis kép m e O Lelencház Margit-kórhá gyermekgyógyás főorv egyszers egye magánta Sz tanulmá k mű gyermekbetegs diagnosztik Gyermekhygi Csecs táplálko betegs

1044SZEMÉL

SZÓ L orvost Kunszentmárt Budape buda egye ta gyermekgyó speciali ké Lelenchá Margit-kórh gyermekgyógyá főor egyszer egy magánt S tanulm m gyermekbeteg diagnoszti Gyermekhyg Csec táplálk beteg