10445.htm

CÍMSZÓ: Bauer

SZEMÉLYNÉV: Bauer Mária

SZÓCIKK: B. Mária Bernát* (eredeti nevén Cohen Hermann), r. kat. áldozópap, szül. Pesten 1829., megh. Párisban 1898. Kalandos ifjúság után áttért a katolikus hitre s előbb karmelita szerzetes, majd világi pap lett. Mint egyházi szónok eleinte Bécsben tűnt fel, majd, mint felszentelt c. püspök Eugénia császárné gyóntatója lett 1867. A Suez-csatorna megnyitó ünnepségén, 1869. ő tartotta az ünnepélyes egyházi szónoklatot. A császárság bukása után, a püspöksüveget otthagyva, a turfon próbált szerencsét és lóversenyszakértő lett. Művei: Le Judaisme comme preuve du Christianisme (1866) ; Le But de la Vie (1869); Napóleon III. et l’Europe (1867). Életét a Grand Encyclopedia is tárgyalja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 445. címszó a lexikon => 95. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10445.htm

CÍMSZÓ: Bauer

SZEMÉLYNÉV: Bauer Mária

SZÓCIKK: B. Mária Bernát* eredeti nevén Cohen Hermann , r. kat. áldozópap, szül. Pesten 1829., megh. Párisban 1898. Kalandos ifjúság után áttért a katolikus hitre s előbb karmelita szerzetes, majd világi pap lett. Mint egyházi szónok eleinte Bécsben tűnt fel, majd, mint felszentelt c. püspök Eugénia császárné gyóntatója lett 1867. A Suez-csatorna megnyitó ünnepségén, 1869. ő tartotta az ünnepélyes egyházi szónoklatot. A császárság bukása után, a püspöksüveget otthagyva, a turfon próbált szerencsét és lóversenyszakértő lett. Művei: Le Judaisme comme preuve du Christianisme 1866 ; Le But de la Vie 1869 ; Napóleon III. et l’Europe 1867 . Életét a Grand Encyclopedia is tárgyalja.

10445.ht

CÍMSZÓ Baue

SZEMÉLYNÉV Baue Mári

SZÓCIKK B Mári Bernát eredet nevé Cohe Herman r kat áldozópap szül Peste 1829. megh Párisba 1898 Kalando ifjúsá utá áttér katoliku hitr előb karmelit szerzetes maj világ pa lett Min egyház szóno eleint Bécsbe tűn fel majd min felszentel c püspö Eugéni császárn gyóntatój let 1867 Suez-csatorn megnyit ünnepségén 1869 tartott a ünnepélye egyház szónoklatot császársá bukás után püspöksüvege otthagyva turfo próbál szerencsé é lóversenyszakért lett Művei L Judaism comm preuv d Christianism 186 L Bu d l Vi 186 Napóleo III e l’Europ 186 Életé Gran Encyclopedi i tárgyalja

10445.h

CÍMSZ Bau

SZEMÉLYNÉ Bau Már

SZÓCIK Már Berná erede nev Coh Herma ka áldozópa szü Pest 1829 meg Párisb 189 Kaland ifjús ut átté katolik hit elő karmeli szerzete ma vilá p let Mi egyhá szón elein Bécsb tű fe maj mi felszente püsp Eugén császár gyóntató le 186 Suez-csator megnyi ünnepségé 186 tartot ünnepély egyhá szónoklato császárs buká utá püspöksüveg otthagyv turf próbá szerencs lóversenyszakér let Műve Judais com preu Christianis 18 B V 18 Napóle II l’Euro 18 Élet Gra Encycloped tárgyalj

10445.

CÍMS Ba

SZEMÉLYN Ba Má

SZÓCI Má Bern ered ne Co Herm k áldozóp sz Pes 182 me Páris 18 Kalan ifjú u átt katoli hi el karmel szerzet m vil le M egyh szó elei Bécs t f ma m felszent püs Eugé császá gyóntat l 18 Suez-csato megny ünnepség 18 tarto ünnepél egyh szónoklat császár buk ut püspöksüve otthagy tur prób szerenc lóversenyszaké le Műv Judai co pre Christiani 1 1 Napól I l’Eur 1 Éle Gr Encyclope tárgyal

10445

CÍM B

SZEMÉLY B M

SZÓC M Ber ere n C Her áldozó s Pe 18 m Pári 1 Kala ifj át katol h e karme szerze vi l egy sz ele Béc m felszen pü Eug csász gyónta 1 Suez-csat megn ünnepsé 1 tart ünnepé egy szónokla császá bu u püspöksüv otthag tu pró szeren lóversenyszak l Mű Juda c pr Christian Napó l’Eu Él G Encyclop tárgya

1044SZEMÉL

SZÓ Be er He áldoz P 1 Pár Kal if á kato karm szerz v eg s el Bé felsze p Eu csás gyónt Suez-csa meg ünneps tar ünnep eg szónokl csász b püspöksü ottha t pr szere lóversenysza M Jud p Christia Nap l’E É Encyclo tárgy