10448.htm

CÍMSZÓ: Baumgarten

SZEMÉLYNÉV: Baumgarten Egmont

SZÓCIKK: Baumgarten Egmont*, orvostanár, szül. Bécsben 1859., megh. Budapesten 1912 ápr. Budapesten és Bécsben tanult és az utóbbi helyt volt kórházi orvos, majd Chiari tanárnál képezte ki magát gégespecialistává. 1885-től kezdve Budapesten volt, előbb a Stefánia-kórház, majd a Poliklinika gégegyógyászi főorvosa s egyszersmind egyetemi magántanár. Számos tanulmánya jelent meg hazai és külföldi szakfolyóiratokban. Nagyobb művei: Die Epistaxis és A rostacsont gennyedéséről


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 448. címszó a lexikon => 95. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10448.htm

CÍMSZÓ: Baumgarten

SZEMÉLYNÉV: Baumgarten Egmont

SZÓCIKK: Baumgarten Egmont*, orvostanár, szül. Bécsben 1859., megh. Budapesten 1912 ápr. Budapesten és Bécsben tanult és az utóbbi helyt volt kórházi orvos, majd Chiari tanárnál képezte ki magát gégespecialistává. 1885-től kezdve Budapesten volt, előbb a Stefánia-kórház, majd a Poliklinika gégegyógyászi főorvosa s egyszersmind egyetemi magántanár. Számos tanulmánya jelent meg hazai és külföldi szakfolyóiratokban. Nagyobb művei: Die Epistaxis és A rostacsont gennyedéséről

10448.ht

CÍMSZÓ Baumgarte

SZEMÉLYNÉV Baumgarte Egmon

SZÓCIKK Baumgarte Egmont* orvostanár szül Bécsbe 1859. megh Budapeste 191 ápr Budapeste é Bécsbe tanul é a utóbb hely vol kórház orvos maj Chiar tanárná képezt k magá gégespecialistává 1885-tő kezdv Budapeste volt előb Stefánia-kórház maj Poliklinik gégegyógyász főorvos egyszersmin egyetem magántanár Számo tanulmány jelen me haza é külföld szakfolyóiratokban Nagyob művei Di Epistaxi é rostacson gennyedésérő

10448.h

CÍMSZ Baumgart

SZEMÉLYNÉ Baumgart Egmo

SZÓCIK Baumgart Egmont orvostaná szü Bécsb 1859 meg Budapest 19 áp Budapest Bécsb tanu utób hel vo kórhá orvo ma Chia tanárn képez mag gégespecialistáv 1885-t kezd Budapest vol elő Stefánia-kórhá ma Poliklini gégegyógyás főorvo egyszersmi egyete magántaná Szám tanulmán jele m haz külföl szakfolyóiratokba Nagyo műve D Epistax rostacso gennyedésér

10448.

CÍMS Baumgar

SZEMÉLYN Baumgar Egm

SZÓCI Baumgar Egmon orvostan sz Bécs 185 me Budapes 1 á Budapes Bécs tan utó he v kórh orv m Chi tanár képe ma gégespecialistá 1885- kez Budapes vo el Stefánia-kórh m Poliklin gégegyógyá főorv egyszersm egyet magántan Szá tanulmá jel ha külfö szakfolyóiratokb Nagy műv Epista rostacs gennyedésé

10448

CÍM Baumga

SZEMÉLY Baumga Eg

SZÓC Baumga Egmo orvosta s Béc 18 m Budape Budape Béc ta ut h kór or Ch taná kép m gégespecialist 1885 ke Budape v e Stefánia-kór Polikli gégegyógy főor egyszers egye magánta Sz tanulm je h külf szakfolyóiratok Nag mű Epist rostac gennyedés

1044

CÍ Baumg

SZEMÉL Baumg E

SZÓ Baumg Egm orvost Bé 1 Budap Budap Bé t u kó o C tan ké gégespecialis 188 k Budap Stefánia-kó Polikl gégegyóg főo egyszer egy magánt S tanul j kül szakfolyóirato Na m Epis rosta gennyedé