10451.htm

CÍMSZÓ: Baumgarten

SZEMÉLYNÉV: Baumgarten Károly

SZÓCIKK: B. Károly, jogtudós, B. 1. testvéröccse, szül. Budapesten 1853 szept. 21., megh. u. o. 1913 jan. 28. Tanulmányai végeztével ügyvéd volt 1892-ig s egyszersmind a Polgári Törvénykezést szerkesztette. 1892-ben mint kereskedelmi bíró működött, 1898. ítélőtáblai bíró, 1909. kúriai bíró s mint ilyen 1910. ítélőtáblai tanácselnök lett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 451. címszó a lexikon => 96. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10451.htm

CÍMSZÓ: Baumgarten

SZEMÉLYNÉV: Baumgarten Károly

SZÓCIKK: B. Károly, jogtudós, B. 1. testvéröccse, szül. Budapesten 1853 szept. 21., megh. u. o. 1913 jan. 28. Tanulmányai végeztével ügyvéd volt 1892-ig s egyszersmind a Polgári Törvénykezést szerkesztette. 1892-ben mint kereskedelmi bíró működött, 1898. ítélőtáblai bíró, 1909. kúriai bíró s mint ilyen 1910. ítélőtáblai tanácselnök lett.

10451.ht

CÍMSZÓ Baumgarte

SZEMÉLYNÉV Baumgarte Károl

SZÓCIKK B Károly jogtudós B 1 testvéröccse szül Budapeste 185 szept 21. megh u o 191 jan 28 Tanulmánya végeztéve ügyvé vol 1892-i egyszersmin Polgár Törvénykezés szerkesztette 1892-be min kereskedelm bír működött 1898 ítélőtábla bíró 1909 kúria bír min ilye 1910 ítélőtábla tanácselnö lett

10451.h

CÍMSZ Baumgart

SZEMÉLYNÉ Baumgart Káro

SZÓCIK Károl jogtudó testvéröccs szü Budapest 18 szep 21 meg 19 ja 2 Tanulmány végeztév ügyv vo 1892- egyszersmi Polgá Törvénykezé szerkesztett 1892-b mi kereskedel bí működöt 189 ítélőtábl bír 190 kúri bí mi ily 191 ítélőtábl tanácseln let

10451.

CÍMS Baumgar

SZEMÉLYN Baumgar Kár

SZÓCI Káro jogtud testvéröcc sz Budapes 1 sze 2 me 1 j Tanulmán végezté ügy v 1892 egyszersm Polg Törvénykez szerkesztet 1892- m kereskede b működö 18 ítélőtáb bí 19 kúr b m il 19 ítélőtáb tanácsel le

10451

CÍM Baumga

SZEMÉLY Baumga Ká

SZÓC Kár jogtu testvéröc s Budape sz m Tanulmá végezt üg 189 egyszers Pol Törvényke szerkeszte 1892 keresked működ 1 ítélőtá b 1 kú i 1 ítélőtá tanácse l

1045

CÍ Baumg

SZEMÉL Baumg K

SZÓ Ká jogt testvérö Budap s Tanulm végez ü 18 egyszer Po Törvényk szerkeszt 189 kereske műkö ítélőt k ítélőt tanács