10453.htm

CÍMSZÓ: Baumgarten

SZEMÉLYNÉV: Baumgarten Miksa

SZÓCIKK: B. Miksa, festő, szül. Téten (Fejér vm.) 1826 körül, megh. Bécsben 1914-16 között. Orvos fia, tanulmányait Pesten a Marastoni féle akadémián végezte (1854-58), azután Bécsben és a brüsszeli akadémián Portaels alatt folytatta és itt (1864) Ludwigh és Perczel Mór arcképét állította ki. Brüsszelben ismerkedett meg br. Jósika Miklóssal, aki cikket írt róla a Fővárosi Lapokba (1864). A 60-70-es években mint arcképfestő működött Székesfehérvárott, később Bécsben telepedett le.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 453. címszó a lexikon => 96. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10453.htm

CÍMSZÓ: Baumgarten

SZEMÉLYNÉV: Baumgarten Miksa

SZÓCIKK: B. Miksa, festő, szül. Téten Fejér vm. 1826 körül, megh. Bécsben 1914-16 között. Orvos fia, tanulmányait Pesten a Marastoni féle akadémián végezte 1854-58 , azután Bécsben és a brüsszeli akadémián Portaels alatt folytatta és itt 1864 Ludwigh és Perczel Mór arcképét állította ki. Brüsszelben ismerkedett meg br. Jósika Miklóssal, aki cikket írt róla a Fővárosi Lapokba 1864 . A 60-70-es években mint arcképfestő működött Székesfehérvárott, később Bécsben telepedett le.

10453.ht

CÍMSZÓ Baumgarte

SZEMÉLYNÉV Baumgarte Miks

SZÓCIKK B Miksa festő szül Téte Fejé vm 182 körül megh Bécsbe 1914-1 között Orvo fia tanulmányai Peste Maraston fél akadémiá végezt 1854-5 azutá Bécsbe é brüsszel akadémiá Portael alat folytatt é it 186 Ludwig é Percze Mó arcképé állított ki Brüsszelbe ismerkedet me br Jósik Miklóssal ak cikke ír ról Főváros Lapokb 186 60-70-e évekbe min arcképfest működöt Székesfehérvárott későb Bécsbe telepedet le

10453.h

CÍMSZ Baumgart

SZEMÉLYNÉ Baumgart Mik

SZÓCIK Miks fest szü Tét Fej v 18 körü meg Bécsb 1914- közöt Orv fi tanulmánya Pest Marasto fé akadémi végez 1854- azut Bécsb brüssze akadémi Portae ala folytat i 18 Ludwi Percz M arckép állítot k Brüsszelb ismerkede m b Jósi Miklóssa a cikk í ró Főváro Lapok 18 60-70- évekb mi arcképfes működö Székesfehérvárot késő Bécsb telepede l

10453.

CÍMS Baumgar

SZEMÉLYN Baumgar Mi

SZÓCI Mik fes sz Té Fe 1 kör me Bécs 1914 közö Or f tanulmány Pes Marast f akadém vége 1854 azu Bécs brüssz akadém Porta al folyta 1 Ludw Perc arcké állíto Brüsszel ismerked Jós Miklóss cik r Fővár Lapo 1 60-70 évek m arcképfe működ Székesfehérváro kés Bécs teleped

10453

CÍM Baumga

SZEMÉLY Baumga M

SZÓC Mi fe s T F kö m Béc 191 köz O tanulmán Pe Maras akadé vég 185 az Béc brüss akadé Port a folyt Lud Per arck állít Brüssze ismerke Jó Miklós ci Fővá Lap 60-7 éve arcképf műkö Székesfehérvár ké Béc telepe

1045

CÍ Baumg

SZEMÉL Baumg

SZÓ M f k Bé 19 kö tanulmá P Mara akad vé 18 a Bé brüs akad Por foly Lu Pe arc állí Brüssz ismerk J Mikló c Főv La 60- év arckép műk Székesfehérvá k Bé telep