10459.htm

CÍMSZÓ: Bechukószáj

SZÓCIKK: Bechukószáj, hetiszakasz, mely Mózes 3. könyve 26. fejezetének 3. versétől a könyv végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Aldás és átok. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jeremiás könyve 16. fejezetének 19. versétől a 17. fejezet 14. verséig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy a prófétánál is a törvény betartásának áldása jut kifejezésre. Néha a naptári beosztás folytán a megelőző hetiszakasszal olvastatik együtt. (Behar-Bechuk-Kuszáj.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 459. címszó a lexikon => 97. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10459.htm

CÍMSZÓ: Bechukószáj

SZÓCIKK: Bechukószáj, hetiszakasz, mely Mózes 3. könyve 26. fejezetének 3. versétől a könyv végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Aldás és átok. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jeremiás könyve 16. fejezetének 19. versétől a 17. fejezet 14. verséig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy a prófétánál is a törvény betartásának áldása jut kifejezésre. Néha a naptári beosztás folytán a megelőző hetiszakasszal olvastatik együtt. Behar-Bechuk-Kuszáj.

10459.ht

CÍMSZÓ Bechukószá

SZÓCIKK Bechukószáj hetiszakasz mel Móze 3 könyv 26 fejezeténe 3 versétő köny végéi terjed rész foglalj magában Rövi tartalma Aldá é átok hetiszakaszho tartoz próféta rés Jeremiá könyv 16 fejezeténe 19 versétő 17 fejeze 14 verséi terjed tóra é próféta rés közöt a a összefüggés hog prófétáná i törvén betartásána áldás ju kifejezésre Néh naptár beosztá folytá megelőz hetiszakassza olvastati együtt Behar-Bechuk-Kuszáj

10459.h

CÍMSZ Bechukósz

SZÓCIK Bechukószá hetiszakas me Móz köny 2 fejezetén versét kön végé terje rés foglal magába Röv tartalm Ald áto hetiszakaszh tarto prófét ré Jeremi köny 1 fejezetén 1 versét 1 fejez 1 versé terje tór prófét ré közö összefüggé ho prófétán törvé betartásán áldá j kifejezésr Né naptá beoszt folyt megelő hetiszakassz olvastat együt Behar-Bechuk-Kuszá

10459.

CÍMS Bechukós

SZÓCI Bechukósz hetiszaka m Mó kön fejezeté versé kö vég terj ré fogla magáb Rö tartal Al át hetiszakasz tart prófé r Jerem kön fejezeté versé feje vers terj tó prófé r köz összefügg h prófétá törv betartásá áld kifejezés N napt beosz foly megel hetiszakass olvasta együ Behar-Bechuk-Kusz

10459

CÍM Bechukó

SZÓC Bechukós hetiszak M kö fejezet vers k vé ter r fogl magá R tarta A á hetiszakas tar próf Jere kö fejezet vers fej ver ter t próf kö összefüg prófét tör betartás ál kifejezé nap beos fol mege hetiszakas olvast egy Behar-Bechuk-Kus

1045

CÍ Bechuk

SZÓ Bechukó hetisza k fejeze ver v te fog mag tart hetiszaka ta pró Jer k fejeze ver fe ve te pró k összefü prófé tö betartá á kifejez na beo fo meg hetiszaka olvas eg Behar-Bechuk-Ku