10466.htm

CÍMSZÓ: Beck

SZEMÉLYNÉV: Beck Moritz

SZÓCIKK: B. Moritz, román szerkesztő. Pápán született a negyvenes évek végén és mint iskolaigazgató és rabbi működött Bukarestben. Emellett szerkesztette a «Rovista Israelita» kéthónapos folyóiratot. Egyéb műve: Vocabular analytici ebraico-romaniste (3. k. 1882)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 466. címszó a lexikon => 98. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10466.htm

CÍMSZÓ: Beck

SZEMÉLYNÉV: Beck Moritz

SZÓCIKK: B. Moritz, román szerkesztő. Pápán született a negyvenes évek végén és mint iskolaigazgató és rabbi működött Bukarestben. Emellett szerkesztette a Rovista Israelita kéthónapos folyóiratot. Egyéb műve: Vocabular analytici ebraico-romaniste 3. k. 1882

10466.ht

CÍMSZÓ Bec

SZEMÉLYNÉV Bec Morit

SZÓCIKK B Moritz romá szerkesztő Pápá születet negyvene éve végé é min iskolaigazgat é rabb működöt Bukarestben Emellet szerkesztett Rovist Israelit kéthónapo folyóiratot Egyé műve Vocabula analytic ebraico-romanist 3 k 188

10466.h

CÍMSZ Be

SZEMÉLYNÉ Be Mori

SZÓCIK Morit rom szerkeszt Páp születe negyven év vég mi iskolaigazga rab működö Bukarestbe Emelle szerkesztet Rovis Israeli kéthónap folyóirato Egy műv Vocabul analyti ebraico-romanis 18

10466.

CÍMS B

SZEMÉLYN B Mor

SZÓCI Mori ro szerkesz Pá szület negyve é vé m iskolaigazg ra működ Bukarestb Emell szerkeszte Rovi Israel kéthóna folyóirat Eg mű Vocabu analyt ebraico-romani 1

10466

CÍM

SZEMÉLY Mo

SZÓC Mor r szerkes P szüle negyv v iskolaigaz r műkö Bukarest Emel szerkeszt Rov Israe kéthón folyóira E m Vocab analy ebraico-roman

1046SZEMÉL M

SZÓ Mo szerke szül negy iskolaiga műk Bukares Eme szerkesz Ro Isra kéthó folyóir Voca anal ebraico-roma