10468.htm

CÍMSZÓ: Beck

SZEMÉLYNÉV: Beck Salamon

SZÓCIKK: B. Salamon, ügyvéd, jogi író, szül. Bácstopolyán 1885. A budapesti egyetemen tanult és 1910 óta u. o. ügyvéd és jogi szakíró. Szerkeszti a Polgári Jogot. Jogi szaklapokban számos értekezése jelent meg, főképp a kereskedelmi és magánjog köréből. Tagja az országos ügyvédvizsgáló bizottságnak. Önállóan megjelent művei: A kötelesrészes jogállása (1910); Rendeltetéses javak (1917); A tisztességtelen versenyről szóló törvény magyarázata (Vámbéry Rusztemmel együtt); Kötelemvalósulás (1921)”"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 468. címszó a lexikon => 98. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10468.htm

CÍMSZÓ: Beck

SZEMÉLYNÉV: Beck Salamon

SZÓCIKK: B. Salamon, ügyvéd, jogi író, szül. Bácstopolyán 1885. A budapesti egyetemen tanult és 1910 óta u. o. ügyvéd és jogi szakíró. Szerkeszti a Polgári Jogot. Jogi szaklapokban számos értekezése jelent meg, főképp a kereskedelmi és magánjog köréből. Tagja az országos ügyvédvizsgáló bizottságnak. Önállóan megjelent művei: A kötelesrészes jogállása 1910 ; Rendeltetéses javak 1917 ; A tisztességtelen versenyről szóló törvény magyarázata Vámbéry Rusztemmel együtt ; Kötelemvalósulás 1921

10468.ht

CÍMSZÓ Bec

SZEMÉLYNÉV Bec Salamo

SZÓCIKK B Salamon ügyvéd jog író szül Bácstopolyá 1885 budapest egyeteme tanul é 191 ót u o ügyvé é jog szakíró Szerkeszt Polgár Jogot Jog szaklapokba számo értekezés jelen meg főkép kereskedelm é magánjo köréből Tagj a országo ügyvédvizsgál bizottságnak Önállóa megjelen művei kötelesrésze jogállás 191 Rendeltetése java 191 tisztességtele versenyrő szól törvén magyarázat Vámbér Rusztemme együt Kötelemvalósulá 192

10468.h

CÍMSZ Be

SZEMÉLYNÉ Be Salam

SZÓCIK Salamo ügyvé jo ír szü Bácstopoly 188 budapes egyetem tanu 19 ó ügyv jo szakír Szerkesz Polgá Jogo Jo szaklapokb szám értekezé jele me főké kereskedel magánj körébő Tag ország ügyvédvizsgá bizottságna Önálló megjele műve kötelesrész jogállá 19 Rendeltetés jav 19 tisztességtel versenyr szó törvé magyaráza Vámbé Rusztemm együ Kötelemvalósul 19

10468.

CÍMS B

SZEMÉLYN B Sala

SZÓCI Salam ügyv j í sz Bácstopol 18 budape egyete tan 1 ügy j szakí Szerkes Polg Jog J szaklapok szá értekez jel m fők kereskede magán köréb Ta orszá ügyvédvizsg bizottságn Önáll megjel műv kötelesrés jogáll 1 Rendelteté ja 1 tisztességte verseny sz törv magyaráz Vámb Rusztem egy Kötelemvalósu 1

10468

CÍM

SZEMÉLY Sal

SZÓC Sala ügy s Bácstopo 1 budap egyet ta üg szak Szerke Pol Jo szaklapo sz érteke je fő keresked magá köré T orsz ügyvédvizs bizottság Önál megje mű kötelesré jogál Rendeltet j tisztességt versen s tör magyará Vám Ruszte eg Kötelemvalós

1046SZEMÉL Sa

SZÓ Sal üg Bácstop buda egye t ü sza Szerk Po J szaklap s értek j f kereske mag kör ors ügyvédviz bizottsá Öná megj m kötelesr jogá Rendelte tisztesség verse tö magyar Vá Ruszt e Kötelemvaló