10469.htm

CÍMSZÓ: Beck

SZEMÉLYNÉV: Beck Soma

SZÓCIKK: B. Soma*, orvostanár, szül. Keszthelyen 1872 aug. 3. A budapesti egyetemen tanult s előbb a bakteriológiában volt specialista. Kétévi külföldi tanulmányútjáról visszatérve a hitközség Bródy Adél gyermekkórházának főorvosa, majd a budapesti egyetem magántanára lett a gyermekkori szifilis tanából. 1919-ben a Zita-kórház főorvosa, 1921., miután kikeresztelkedett a pozsonyi Erzsébet Egyetem ny. rendes tanára a bőr- és nemi betegségek tanából. A pozsonyi egyetem Pécsre költözésekor ott lett hasonló minőségben a bőrgyógyászati klinika igazgatója.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 469. címszó a lexikon => 98. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10469.htm

CÍMSZÓ: Beck

SZEMÉLYNÉV: Beck Soma

SZÓCIKK: B. Soma*, orvostanár, szül. Keszthelyen 1872 aug. 3. A budapesti egyetemen tanult s előbb a bakteriológiában volt specialista. Kétévi külföldi tanulmányútjáról visszatérve a hitközség Bródy Adél gyermekkórházának főorvosa, majd a budapesti egyetem magántanára lett a gyermekkori szifilis tanából. 1919-ben a Zita-kórház főorvosa, 1921., miután kikeresztelkedett a pozsonyi Erzsébet Egyetem ny. rendes tanára a bőr- és nemi betegségek tanából. A pozsonyi egyetem Pécsre költözésekor ott lett hasonló minőségben a bőrgyógyászati klinika igazgatója.

10469.ht

CÍMSZÓ Bec

SZEMÉLYNÉV Bec Som

SZÓCIKK B Soma* orvostanár szül Keszthelye 187 aug 3 budapest egyeteme tanul előb bakteriológiába vol specialista Kétév külföld tanulmányútjáró visszatérv hitközsé Bród Adé gyermekkórházána főorvosa maj budapest egyete magántanár let gyermekkor szifili tanából 1919-be Zita-kórhá főorvosa 1921. miutá kikeresztelkedet pozsony Erzsébe Egyete ny rende tanár bőr é nem betegsége tanából pozsony egyete Pécsr költözéseko ot let hasonl minőségbe bőrgyógyászat klinik igazgatója

10469.h

CÍMSZ Be

SZEMÉLYNÉ Be So

SZÓCIK Soma orvostaná szü Keszthely 18 au budapes egyetem tanu elő bakteriológiáb vo specialist Kété külföl tanulmányútjár visszatér hitközs Bró Ad gyermekkórházán főorvos ma budapes egyet magántaná le gyermekko szifil tanábó 1919-b Zita-kórh főorvos 1921 miut kikeresztelkede pozson Erzséb Egyet n rend taná bő ne betegség tanábó pozson egyet Pécs költözések o le hason minőségb bőrgyógyásza klini igazgatój

10469.

CÍMS B

SZEMÉLYN B S

SZÓCI Som orvostan sz Keszthel 1 a budape egyete tan el bakteriológiá v specialis Két külfö tanulmányútjá visszaté hitköz Br A gyermekkórházá főorvo m budape egye magántan l gyermekk szifi tanáb 1919- Zita-kór főorvo 192 miu kikeresztelked pozso Erzsé Egye ren tan b n betegsé tanáb pozso egye Péc költözése l haso minőség bőrgyógyász klin igazgató

10469

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC So orvosta s Keszthe budap egyet ta e bakteriológi speciali Ké külf tanulmányútj visszat hitkö B gyermekkórház főorv budap egy magánta gyermek szif taná 1919 Zita-kó főorv 19 mi kikeresztelke pozs Erzs Egy re ta betegs taná pozs egy Pé költözés has minősé bőrgyógyás kli igazgat

1046SZEMÉL

SZÓ S orvost Keszth buda egye t bakteriológ special K kül tanulmányút vissza hitk gyermekkórhá főor buda eg magánt gyerme szi tan 191 Zita-k főor 1 m kikeresztelk poz Erz Eg r t beteg tan poz eg P költözé ha minős bőrgyógyá kl igazga