10470.htm

CÍMSZÓ: Beck

SZEMÉLYNÉV: Beck Vilma

SZÓCIKK: B. Vilma szül. Magyarországon, megh. Londonban 1851. Az 1848/49. szabadságharcban a magyar hadseregnek kémszolgálatot teljesített. A világosi fegyverletétel után Londonba ment, ahol haláláig a titkos rendőrség szolgálatában állott. Németül, franciául és angolul megírta emlékiratait két kötetben: Egy nő emlékiratai a magyar szabadságharcból (1850).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 470. címszó a lexikon => 98. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10470.htm

CÍMSZÓ: Beck

SZEMÉLYNÉV: Beck Vilma

SZÓCIKK: B. Vilma szül. Magyarországon, megh. Londonban 1851. Az 1848/49. szabadságharcban a magyar hadseregnek kémszolgálatot teljesített. A világosi fegyverletétel után Londonba ment, ahol haláláig a titkos rendőrség szolgálatában állott. Németül, franciául és angolul megírta emlékiratait két kötetben: Egy nő emlékiratai a magyar szabadságharcból 1850 .

10470.ht

CÍMSZÓ Bec

SZEMÉLYNÉV Bec Vilm

SZÓCIKK B Vilm szül Magyarországon megh Londonba 1851 A 1848/49 szabadságharcba magya hadseregne kémszolgálato teljesített világos fegyverletéte utá Londonb ment aho halálái titko rendőrsé szolgálatába állott Németül franciáu é angolu megírt emlékiratai ké kötetben Eg n emlékirata magya szabadságharcbó 185

10470.h

CÍMSZ Be

SZEMÉLYNÉ Be Vil

SZÓCIK Vil szü Magyarországo meg Londonb 185 1848/4 szabadságharcb magy hadseregn kémszolgálat teljesítet világo fegyverletét ut London men ah halálá titk rendőrs szolgálatáb állot Németü franciá angol megír emlékirata k kötetbe E emlékirat magy szabadságharcb 18

10470.

CÍMS B

SZEMÉLYN B Vi

SZÓCI Vi sz Magyarország me London 18 1848/ szabadságharc mag hadsereg kémszolgála teljesíte világ fegyverleté u Londo me a halál tit rendőr szolgálatá állo Német franci ango megí emlékirat kötetb emlékira mag szabadságharc 1

10470

CÍM

SZEMÉLY V

SZÓC V s Magyarorszá m Londo 1 1848 szabadsághar ma hadsere kémszolgál teljesít vilá fegyverlet Lond m halá ti rendő szolgálat áll Néme franc ang meg emlékira kötet emlékir ma szabadsághar

1047SZEMÉL

SZÓ Magyarorsz Lond 184 szabadságha m hadser kémszolgá teljesí vil fegyverle Lon hal t rend szolgála ál Ném fran an me emlékir köte emléki m szabadságha