10472.htm

CÍMSZÓ: Beck

SZEMÉLYNÉV: Beck Vilmos

SZÓCIKK: B. Vilmos, operaénekes, szül. Budapesten 1868., megh. Chicagóban 1925 dec. 1. A párisi zenekonzervatóriumban képeztette ki magát s már 1892. a budapesti Operaház tagja lett. 1901-3 közt Bécsben volt ugyancsak az ottani Operaház tagja, de 1903. ismét visszaszerződtették s itt működött 1908-ig, amikor a párisi, majd madridi s végül a chicagói operaháznak tagja lett. Szerepköre a hősbariton volt s az olasz és francia operákban, csakúgy, mint a Wagner-operákban kiváló volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 472. címszó a lexikon => 98. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10472.htm

CÍMSZÓ: Beck

SZEMÉLYNÉV: Beck Vilmos

SZÓCIKK: B. Vilmos, operaénekes, szül. Budapesten 1868., megh. Chicagóban 1925 dec. 1. A párisi zenekonzervatóriumban képeztette ki magát s már 1892. a budapesti Operaház tagja lett. 1901-3 közt Bécsben volt ugyancsak az ottani Operaház tagja, de 1903. ismét visszaszerződtették s itt működött 1908-ig, amikor a párisi, majd madridi s végül a chicagói operaháznak tagja lett. Szerepköre a hősbariton volt s az olasz és francia operákban, csakúgy, mint a Wagner-operákban kiváló volt.

10472.ht

CÍMSZÓ Bec

SZEMÉLYNÉV Bec Vilmo

SZÓCIKK B Vilmos operaénekes szül Budapeste 1868. megh Chicagóba 192 dec 1 páris zenekonzervatóriumba képeztett k magá má 1892 budapest Operahá tagj lett 1901- köz Bécsbe vol ugyancsa a ottan Operahá tagja d 1903 ismé visszaszerződtetté it működöt 1908-ig amiko párisi maj madrid végü chicagó operaházna tagj lett Szerepkör hősbarito vol a olas é franci operákban csakúgy min Wagner-operákba kivál volt

10472.h

CÍMSZ Be

SZEMÉLYNÉ Be Vilm

SZÓCIK Vilmo operaéneke szü Budapest 1868 meg Chicagób 19 de pári zenekonzervatóriumb képeztet mag m 189 budapes Operah tag let 1901 kö Bécsb vo ugyancs otta Operah tagj 190 ism visszaszerződtett i működö 1908-i amik páris ma madri vég chicag operaházn tag let Szerepkö hősbarit vo ola franc operákba csakúg mi Wagner-operákb kivá vol

10472.

CÍMS B

SZEMÉLYN B Vil

SZÓCI Vilm operaének sz Budapes 186 me Chicagó 1 d pár zenekonzervatórium képezte ma 18 budape Opera ta le 190 k Bécs v ugyanc ott Opera tag 19 is visszaszerződtet működ 1908- ami pári m madr vé chica operaház ta le Szerepk hősbari v ol fran operákb csakú m Wagner-operák kiv vo

10472

CÍM

SZEMÉLY Vi

SZÓC Vil operaéne s Budape 18 m Chicag pá zenekonzervatóriu képezt m 1 budap Oper t l 19 Béc ugyan ot Oper ta 1 i visszaszerződte műkö 1908 am pár mad v chic operahá t l Szerep hősbar o fra operák csak Wagner-operá ki v

1047SZEMÉL V

SZÓ Vi operaén Budap 1 Chica p zenekonzervatóri képez buda Ope 1 Bé ugya o Ope t visszaszerződt műk 190 a pá ma chi operah Szere hősba fr operá csa Wagner-oper k