10477.htm

CÍMSZÓ: Bedő

SZEMÉLYNÉV: Bedő Rudolf

SZÓCIKK: Bedő Rudolf, nagyiparos, szül. Budapesten A harctéren fél lábát vesztette. A háború után a nagybányai Phönix vegyészeti gyár társtulajdonosa lett. Számos vegyészeti és közgazdasági folyóiratban jelentős szakmunkásságot ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 477. címszó a lexikon => 99. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10477.htm

CÍMSZÓ: Bedő

SZEMÉLYNÉV: Bedő Rudolf

SZÓCIKK: Bedő Rudolf, nagyiparos, szül. Budapesten A harctéren fél lábát vesztette. A háború után a nagybányai Phönix vegyészeti gyár társtulajdonosa lett. Számos vegyészeti és közgazdasági folyóiratban jelentős szakmunkásságot ki.

10477.ht

CÍMSZÓ Bed

SZEMÉLYNÉV Bed Rudol

SZÓCIKK Bed Rudolf nagyiparos szül Budapeste harctére fé lábá vesztette hábor utá nagybánya Phöni vegyészet gyá társtulajdonos lett Számo vegyészet é közgazdaság folyóiratba jelentő szakmunkásságo ki

10477.h

CÍMSZ Be

SZEMÉLYNÉ Be Rudo

SZÓCIK Be Rudol nagyiparo szü Budapest harctér f láb vesztett hábo ut nagybány Phön vegyésze gy társtulajdono let Szám vegyésze közgazdasá folyóiratb jelent szakmunkásság k

10477.

CÍMS B

SZEMÉLYN B Rud

SZÓCI B Rudo nagyipar sz Budapes harcté lá vesztet háb u nagybán Phö vegyész g társtulajdon le Szá vegyész közgazdas folyóirat jelen szakmunkássá

10477

CÍM

SZEMÉLY Ru

SZÓC Rud nagyipa s Budape harct l veszte há nagybá Ph vegyés társtulajdo l Sz vegyés közgazda folyóira jele szakmunkáss

1047SZEMÉL R

SZÓ Ru nagyip Budap harc veszt h nagyb P vegyé társtulajd S vegyé közgazd folyóir jel szakmunkás