10478.htm

CÍMSZÓ: Bédy-Schwimmer

SZEMÉLYNÉV: Bédy-Schwimmer Róza

SZÓCIKK: Bédy-Schwimmer Róza, feminista politikus, szül. Budapesten 1877. Mint tisztviselőnő, majd a Nőtisztviselők Egyesületének elnöke megalapította a Feministák Egyesületét és nagymérvű agitációt fejtett ki a nők egyenjogúsításáért. A háború alatt külföldön pacifista szellem- '!? t::italt- a forradalomban tagja lett a Nemzeti Tanácsnak, a Károlyi-kormány pedig őt küldte ki Svájcba követnek, ahol azonban nem akkreditálták, mire Amerikába költözött. Azóta New-Yorkban él.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 478. címszó a lexikon => 99. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10478.htm

CÍMSZÓ: Bédy-Schwimmer

SZEMÉLYNÉV: Bédy-Schwimmer Róza

SZÓCIKK: Bédy-Schwimmer Róza, feminista politikus, szül. Budapesten 1877. Mint tisztviselőnő, majd a Nőtisztviselők Egyesületének elnöke megalapította a Feministák Egyesületét és nagymérvű agitációt fejtett ki a nők egyenjogúsításáért. A háború alatt külföldön pacifista szellem- '!? t::italt- a forradalomban tagja lett a Nemzeti Tanácsnak, a Károlyi-kormány pedig őt küldte ki Svájcba követnek, ahol azonban nem akkreditálták, mire Amerikába költözött. Azóta New-Yorkban él.

10478.ht

CÍMSZÓ Bédy-Schwimme

SZEMÉLYNÉV Bédy-Schwimme Róz

SZÓCIKK Bédy-Schwimme Róza feminist politikus szül Budapeste 1877 Min tisztviselőnő maj Nőtisztviselő Egyesületéne elnök megalapított Feministá Egyesületé é nagymérv agitáció fejtet k nő egyenjogúsításáért hábor alat külföldö pacifist szellem '! t::italt forradalomba tagj let Nemzet Tanácsnak Károlyi-kormán pedi ő küldt k Svájcb követnek aho azonba ne akkreditálták mir Amerikáb költözött Azót New-Yorkba él

10478.h

CÍMSZ Bédy-Schwimm

SZEMÉLYNÉ Bédy-Schwimm Ró

SZÓCIK Bédy-Schwimm Róz feminis politiku szü Budapest 187 Mi tisztviselőn ma Nőtisztvisel Egyesületén elnö megalapítot Feminist Egyesület nagymér agitáci fejte n egyenjogúsításáér hábo ala külföld pacifis szelle ' t::ital forradalomb tag le Nemze Tanácsna Károlyi-kormá ped küld Svájc követne ah azonb n akkreditáltá mi Ameriká költözöt Azó New-Yorkb é

10478.

CÍMS Bédy-Schwim

SZEMÉLYN Bédy-Schwim R

SZÓCI Bédy-Schwim Ró femini politik sz Budapes 18 M tisztviselő m Nőtisztvise Egyesületé eln megalapíto Feminis Egyesüle nagymé agitác fejt egyenjogúsításáé háb al külföl pacifi szell t::ita forradalom ta l Nemz Tanácsn Károlyi-korm pe kül Sváj követn a azon akkreditált m Amerik költözö Az New-York

10478

CÍM Bédy-Schwi

SZEMÉLY Bédy-Schwi

SZÓC Bédy-Schwi R femin politi s Budape 1 tisztvisel Nőtisztvis Egyesület el megalapít Femini Egyesül nagym agitá fej egyenjogúsításá há a külfö pacif szel t::it forradalo t Nem Tanács Károlyi-kor p kü Svá követ azo akkreditál Ameri költöz A New-Yor

1047

CÍ Bédy-Schw

SZEMÉL Bédy-Schw

SZÓ Bédy-Schw femi polit Budap tisztvise Nőtisztvi Egyesüle e megalapí Femin Egyesü nagy agit fe egyenjogúsítás h külf paci sze t::i forradal Ne Tanác Károlyi-ko k Sv köve az akkreditá Amer költö New-Yo