10482.htm

CÍMSZÓ: Befarheszjó

SZÓCIKK: Befarheszjó, vagy korrumpálva befreszjó: a nyilvánosság előtt. Olyan értelemben használják a B. szót, ha valaki például a nyilvánosság előtt szegi meg a törvényeket. Így ha szombaton nyilvánosan dohányzik, nem rituális kosztot eszik, vagy becsmérlő szavakkal illeti az erkölcsi felfogást és a jogrendet. A törvény nyilvános megszegése szigorúbb megítélés alá esik a talmudi jogban, mert a példaadás veszedelmével fenyegeti a közszellemet.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 482. címszó a lexikon => 99. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10482.htm

CÍMSZÓ: Befarheszjó

SZÓCIKK: Befarheszjó, vagy korrumpálva befreszjó: a nyilvánosság előtt. Olyan értelemben használják a B. szót, ha valaki például a nyilvánosság előtt szegi meg a törvényeket. Így ha szombaton nyilvánosan dohányzik, nem rituális kosztot eszik, vagy becsmérlő szavakkal illeti az erkölcsi felfogást és a jogrendet. A törvény nyilvános megszegése szigorúbb megítélés alá esik a talmudi jogban, mert a példaadás veszedelmével fenyegeti a közszellemet.

10482.ht

CÍMSZÓ Befarheszj

SZÓCIKK Befarheszjó vag korrumpálv befreszjó nyilvánossá előtt Olya értelembe használjá B szót h valak példáu nyilvánossá előt szeg me törvényeket Íg h szombato nyilvánosa dohányzik ne rituáli koszto eszik vag becsmérl szavakka illet a erkölcs felfogás é jogrendet törvén nyilváno megszegés szigorúb megítélé al esi talmud jogban mer példaadá veszedelméve fenyeget közszellemet

10482.h

CÍMSZ Befarhesz

SZÓCIK Befarheszj va korrumpál befreszj nyilvánoss előt Oly értelemb használj szó vala példá nyilvánoss elő sze m törvényeke Í szombat nyilvános dohányzi n rituál koszt eszi va becsmér szavakk ille erkölc felfogá jogrende törvé nyilván megszegé szigorú megítél a es talmu jogba me példaad veszedelmév fenyege közszelleme

10482.

CÍMS Befarhes

SZÓCI Befarhesz v korrumpá befresz nyilvános elő Ol értelem használ sz val péld nyilvános el sz törvények szomba nyilváno dohányz rituá kosz esz v becsmé szavak ill erköl felfog jogrend törv nyilvá megszeg szigor megíté e talm jogb m példaa veszedelmé fenyeg közszellem

10482

CÍM Befarhe

SZÓC Befarhes korrump befres nyilváno el O értele haszná s va pél nyilváno e s törvénye szomb nyilván dohány ritu kos es becsm szava il erkö felfo jogren tör nyilv megsze szigo megít tal jog példa veszedelm fenye közszelle

1048

CÍ Befarh

SZÓ Befarhe korrum befre nyilván e értel haszn v pé nyilván törvény szom nyilvá dohán rit ko e becs szav i erk felf jogre tö nyil megsz szig megí ta jo péld veszedel feny közszell