10484.htm

CÍMSZÓ: Béhaaloszchó

SZÓCIKK: Béhaaloszchó, hetiszakasz, mely Mózes 4. könyve 8. fejezetének elejétől a 12. fejezet végéig terjed. Rövid tartalma: A mécsesek elhelyezése, a leviták elkülönítése, a második peszach törvénye, a táborba szállás és az indulás rendje, az ezüsttrombiták használata, Izrael és Chóbáb. A nép elégedetlensége, Áron és Mirjam Mózes ellen. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész, Zachariás könyve 2. fejezetének 14. versétől a 4. fejezet 7. verséig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy ez utóbbiban is a szentély menorájáról, mécseseiről van szó.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 484. címszó a lexikon => 100. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10484.htm

CÍMSZÓ: Béhaaloszchó

SZÓCIKK: Béhaaloszchó, hetiszakasz, mely Mózes 4. könyve 8. fejezetének elejétől a 12. fejezet végéig terjed. Rövid tartalma: A mécsesek elhelyezése, a leviták elkülönítése, a második peszach törvénye, a táborba szállás és az indulás rendje, az ezüsttrombiták használata, Izrael és Chóbáb. A nép elégedetlensége, Áron és Mirjam Mózes ellen. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész, Zachariás könyve 2. fejezetének 14. versétől a 4. fejezet 7. verséig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy ez utóbbiban is a szentély menorájáról, mécseseiről van szó.

10484.ht

CÍMSZÓ Béhaaloszch

SZÓCIKK Béhaaloszchó hetiszakasz mel Móze 4 könyv 8 fejezeténe elejétő 12 fejeze végéi terjed Rövi tartalma mécsese elhelyezése levitá elkülönítése másodi peszac törvénye táborb szállá é a indulá rendje a ezüsttrombitá használata Izrae é Chóbáb né elégedetlensége Áro é Mirja Móze ellen hetiszakaszho tartoz próféta rész Zachariá könyv 2 fejezeténe 14 versétő 4 fejeze 7 verséi terjed tóra é próféta rés közöt a a összefüggés hog e utóbbiba i szentél menorájáról mécseseirő va szó

10484.h

CÍMSZ Béhaaloszc

SZÓCIK Béhaaloszch hetiszakas me Móz köny fejezetén elejét 1 fejez végé terje Röv tartalm mécses elhelyezés levit elkülönítés másod pesza törvény tábor száll indul rendj ezüsttrombit használat Izra Chóbá n elégedetlenség Ár Mirj Móz elle hetiszakaszh tarto prófét rés Zachari köny fejezetén 1 versét fejez versé terje tór prófét ré közö összefüggé ho utóbbib szenté menorájáró mécseseir v sz

10484.

CÍMS Béhaalosz

SZÓCI Béhaaloszc hetiszaka m Mó kön fejezeté elejé feje vég terj Rö tartal mécse elhelyezé levi elkülöníté máso pesz törvén tábo szál indu rend ezüsttrombi használa Izr Chób elégedetlensé Á Mir Mó ell hetiszakasz tart prófé ré Zachar kön fejezeté versé feje vers terj tó prófé r köz összefügg h utóbbi szent menorájár mécsesei s

10484

CÍM Béhaalos

SZÓC Béhaalosz hetiszak M kö fejezet elej fej vé ter R tarta mécs elhelyez lev elkülönít más pes törvé táb szá ind ren ezüsttromb használ Iz Chó elégedetlens Mi M el hetiszakas tar próf r Zacha kö fejezet vers fej ver ter t próf kö összefüg utóbb szen menorájá mécsese

1048

CÍ Béhaalo

SZÓ Béhaalos hetisza k fejeze ele fe v te tart méc elhelye le elkülöní má pe törv tá sz in re ezüsttrom haszná I Ch elégedetlen M e hetiszaka ta pró Zach k fejeze ver fe ve te pró k összefü utób sze menoráj mécses