10485.htm

CÍMSZÓ: Béhár

SZÓCIKK: Béhár hetiszakasz, mely Mózes 3. könyve 25. fejezetének elejétől a 26. fejezet 2. verséig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Társadalmi törvények. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jeremiás könyve 32. fejezetének 6. versétől a 27. versig terjed. A tórai és prófétai szakasz között az az összefüggés, hogy mindkettőben birtok- és rabszolgaeladásról van szó. Néha a naptári beosztás folytán a következő hetiszakasszal olvastatik együtt (Béhar-Béchu-kószáj).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 485. címszó a lexikon => 100. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10485.htm

CÍMSZÓ: Béhár

SZÓCIKK: Béhár hetiszakasz, mely Mózes 3. könyve 25. fejezetének elejétől a 26. fejezet 2. verséig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Társadalmi törvények. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jeremiás könyve 32. fejezetének 6. versétől a 27. versig terjed. A tórai és prófétai szakasz között az az összefüggés, hogy mindkettőben birtok- és rabszolgaeladásról van szó. Néha a naptári beosztás folytán a következő hetiszakasszal olvastatik együtt Béhar-Béchu-kószáj .

10485.ht

CÍMSZÓ Béhá

SZÓCIKK Béhá hetiszakasz mel Móze 3 könyv 25 fejezeténe elejétő 26 fejeze 2 verséi terjed rész foglalj magában Rövi tartalma Társadalm törvények hetiszakaszho tartoz próféta rés Jeremiá könyv 32 fejezeténe 6 versétő 27 versi terjed tóra é próféta szakas közöt a a összefüggés hog mindkettőbe birtok é rabszolgaeladásró va szó Néh naptár beosztá folytá következ hetiszakassza olvastati együt Béhar-Béchu-kószá

10485.h

CÍMSZ Béh

SZÓCIK Béh hetiszakas me Móz köny 2 fejezetén elejét 2 fejez versé terje rés foglal magába Röv tartalm Társadal törvénye hetiszakaszh tarto prófét ré Jeremi köny 3 fejezetén versét 2 vers terje tór prófét szaka közö összefüggé ho mindkettőb birto rabszolgaeladásr v sz Né naptá beoszt folyt követke hetiszakassz olvastat együ Béhar-Béchu-kósz

10485.

CÍMS Bé

SZÓCI Bé hetiszaka m Mó kön fejezeté elejé feje vers terj ré fogla magáb Rö tartal Társada törvény hetiszakasz tart prófé r Jerem kön fejezeté versé ver terj tó prófé szak köz összefügg h mindkettő birt rabszolgaeladás s N napt beosz foly követk hetiszakass olvasta egy Béhar-Béchu-kós

10485

CÍM B

SZÓC B hetiszak M kö fejezet elej fej ver ter r fogl magá R tarta Társad törvén hetiszakas tar próf Jere kö fejezet vers ve ter t próf sza kö összefüg mindkett bir rabszolgaeladá nap beos fol követ hetiszakas olvast eg Béhar-Béchu-kó

1048SZÓ hetisza k fejeze ele fe ve te fog mag tart Társa törvé hetiszaka ta pró Jer k fejeze ver v te pró sz k összefü mindket bi rabszolgaelad na beo fo köve hetiszaka olvas e Béhar-Béchu-k