10486.htm

CÍMSZÓ: Behemót

SZÓCIKK: Behemót. A Jób könyvében leírt óriási állat, amely alatt rendszerint krokodilust értenek. Miután Egyiptomon kívül sehol sem található krokodil, valószínű, hogy a bibliai szerző a Nílusban látta és ennek alapján ábrázolta ezt a szörnyeteget. Újabban a B. szót úgy fogják fel, mint a «béhémo» (állat) szó többes számát, (béhémosz, behémót) amely tehát nem az állatok egy különleges fajtáját jelenti. A B. szó a magyar nyelv használatban nagyot, óriásit jelent.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 486. címszó a lexikon => 100. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10486.htm

CÍMSZÓ: Behemót

SZÓCIKK: Behemót. A Jób könyvében leírt óriási állat, amely alatt rendszerint krokodilust értenek. Miután Egyiptomon kívül sehol sem található krokodil, valószínű, hogy a bibliai szerző a Nílusban látta és ennek alapján ábrázolta ezt a szörnyeteget. Újabban a B. szót úgy fogják fel, mint a béhémo állat szó többes számát, béhémosz, behémót amely tehát nem az állatok egy különleges fajtáját jelenti. A B. szó a magyar nyelv használatban nagyot, óriásit jelent.

10486.ht

CÍMSZÓ Behemó

SZÓCIKK Behemót Jó könyvébe leír óriás állat amel alat rendszerin krokodilus értenek Miutá Egyiptomo kívü seho se találhat krokodil valószínű hog biblia szerz Nílusba látt é enne alapjá ábrázolt ez szörnyeteget Újabba B szó úg fogjá fel min béhém álla sz többe számát béhémosz behémó amel tehá ne a állato eg különlege fajtájá jelenti B sz magya nyel használatba nagyot óriási jelent

10486.h

CÍMSZ Behem

SZÓCIK Behemó J könyvéb leí óriá álla ame ala rendszeri krokodilu értene Miut Egyiptom kív seh s találha krokodi valószín ho bibli szer Nílusb lát enn alapj ábrázol e szörnyetege Újabb sz ú fogj fe mi béhé áll s több számá béhémos behém ame teh n állat e különleg fajtáj jelent s magy nye használatb nagyo óriás jelen

10486.

CÍMS Behe

SZÓCI Behem könyvé le óri áll am al rendszer krokodil érten Miu Egyipto kí se találh krokod valószí h bibl sze Nílus lá en alap ábrázo szörnyeteg Újab s fog f m béh ál töb szám béhémo behé am te álla különle fajtá jelen mag ny használat nagy óriá jele

10486

CÍM Beh

SZÓC Behe könyv l ór ál a a rendsze krokodi érte Mi Egyipt k s talál kroko valósz bib sz Nílu l e ala ábráz szörnyete Úja fo bé á tö szá béhém beh a t áll különl fajt jele ma n használa nag óri jel

1048

CÍ Be

SZÓ Beh köny ó á rendsz krokod ért M Egyip talá krok valós bi s Níl al ábrá szörnyet Új f b t sz béhé be ál külön faj jel m használ na ór je