10488.htm

CÍMSZÓ: Bein

SZEMÉLYNÉV: Bein Károly

SZÓCIKK: Bein, 1. Károly, tanár, szül. Baranyamágocson 1853., megh. Budapesten 1907. A műegyetem elvégzése után a reáliskolát végzi el, 1874. a műegyetemnek lesz hallgatója. 1878. kerül az Országos Rabbiképző intézetbe, ahol matematikát, fizikát és természetrajzot tanított az alsó tanfolyamon. Több jeles munkát írt, biztosítási mennyiségtanát az Akadémia pályadíjjal tüntette ki. Az izr. tanítóképzőben és keresk. Akadémián is tanított.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 488. címszó a lexikon => 100. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10488.htm

CÍMSZÓ: Bein

SZEMÉLYNÉV: Bein Károly

SZÓCIKK: Bein, 1. Károly, tanár, szül. Baranyamágocson 1853., megh. Budapesten 1907. A műegyetem elvégzése után a reáliskolát végzi el, 1874. a műegyetemnek lesz hallgatója. 1878. kerül az Országos Rabbiképző intézetbe, ahol matematikát, fizikát és természetrajzot tanított az alsó tanfolyamon. Több jeles munkát írt, biztosítási mennyiségtanát az Akadémia pályadíjjal tüntette ki. Az izr. tanítóképzőben és keresk. Akadémián is tanított.

10488.ht

CÍMSZÓ Bei

SZEMÉLYNÉV Bei Károl

SZÓCIKK Bein 1 Károly tanár szül Baranyamágocso 1853. megh Budapeste 1907 műegyete elvégzés utá reáliskolá végz el 1874 műegyetemne les hallgatója 1878 kerü a Országo Rabbiképz intézetbe aho matematikát fiziká é természetrajzo tanítot a als tanfolyamon Töb jele munká írt biztosítás mennyiségtaná a Akadémi pályadíjja tüntett ki A izr tanítóképzőbe é keresk Akadémiá i tanított

10488.h

CÍMSZ Be

SZEMÉLYNÉ Be Káro

SZÓCIK Bei Károl taná szü Baranyamágocs 1853 meg Budapest 190 műegyet elvégzé ut reáliskol vég e 187 műegyetemn le hallgatój 187 ker Ország Rabbikép intézetb ah matematiká fizik természetrajz taníto al tanfolyamo Tö jel munk ír biztosítá mennyiségtan Akadém pályadíjj tüntet k iz tanítóképzőb keres Akadémi tanítot

10488.

CÍMS B

SZEMÉLYN B Kár

SZÓCI Be Káro tan sz Baranyamágoc 185 me Budapes 19 műegye elvégz u reálisko vé 18 műegyetem l hallgató 18 ke Orszá Rabbiké intézet a matematik fizi természetraj tanít a tanfolyam T je mun í biztosít mennyiségta Akadé pályadíj tünte i tanítóképző kere Akadém taníto

10488

CÍM

SZEMÉLY Ká

SZÓC B Kár ta s Baranyamágo 18 m Budape 1 műegy elvég reálisk v 1 műegyete hallgat 1 k Orsz Rabbik intéze matemati fiz természetra taní tanfolya j mu biztosí mennyiségt Akad pályadí tünt tanítóképz ker Akadé tanít

1048SZEMÉL K

SZÓ Ká t Baranyamág 1 Budap műeg elvé reális műegyet hallga Ors Rabbi intéz matemat fi természetr tan tanfoly m biztos mennyiség Aka pályad tün tanítókép ke Akad taní