10489.htm

CÍMSZÓ: Bein

SZEMÉLYNÉV: Bein Nátán

SZÓCIKK: B. Nátán, rabbi, szül. Sárospatakon 1825., megh. Lemesen 1906. Morvaországi jesivákon tanult s főleg Kvets Salamon híres leipniki rabbit hallgatta. Első rabbiállása a Kassa mellett levő «Öt falu» volt, majd negyven éven át Lemesen működött és nagy talmudtudós hírében állott; sok tanítványt nevelt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 489. címszó a lexikon => 100. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10489.htm

CÍMSZÓ: Bein

SZEMÉLYNÉV: Bein Nátán

SZÓCIKK: B. Nátán, rabbi, szül. Sárospatakon 1825., megh. Lemesen 1906. Morvaországi jesivákon tanult s főleg Kvets Salamon híres leipniki rabbit hallgatta. Első rabbiállása a Kassa mellett levő Öt falu volt, majd negyven éven át Lemesen működött és nagy talmudtudós hírében állott; sok tanítványt nevelt.

10489.ht

CÍMSZÓ Bei

SZEMÉLYNÉV Bei Nátá

SZÓCIKK B Nátán rabbi szül Sárospatako 1825. megh Lemese 1906 Morvaország jesiváko tanul főle Kvet Salamo híre leipnik rabbi hallgatta Els rabbiállás Kass mellet lev Ö fal volt maj negyve éve á Lemese működöt é nag talmudtudó hírébe állott so tanítvány nevelt

10489.h

CÍMSZ Be

SZEMÉLYNÉ Be Nát

SZÓCIK Nátá rabb szü Sárospatak 1825 meg Lemes 190 Morvaorszá jesivák tanu fől Kve Salam hír leipni rabb hallgatt El rabbiállá Kas melle le fa vol ma negyv év Lemes működö na talmudtud híréb állot s tanítván nevel

10489.

CÍMS B

SZEMÉLYN B Ná

SZÓCI Nát rab sz Sárospata 182 me Leme 19 Morvaorsz jesivá tan fő Kv Sala hí leipn rab hallgat E rabbiáll Ka mell l f vo m negy é Leme működ n talmudtu híré állo tanítvá neve

10489

CÍM

SZEMÉLY N

SZÓC Ná ra s Sárospat 18 m Lem 1 Morvaors jesiv ta f K Sal h leip ra hallga rabbiál K mel v neg Lem műkö talmudt hír áll tanítv nev

1048SZEMÉL

SZÓ N r Sárospa 1 Le Morvaor jesi t Sa lei r hallg rabbiá me ne Le műk talmud hí ál tanít ne