10499.htm

CÍMSZÓ: Béla

SZEMÉLYNÉV: Béla Henrik

SZÓCIKK: 1 Béla Henrik*, publicista, szül. Tarnowban 1864. Mint árva gyermek alig egynéhány éves korában Magyarországra került Rákosi Jenő, aki a Budapesti Hírlap szerkesztőségébe hívta meg. Azóta főképen politikával foglalkozott és mint politikai tudósító, majd mint vezércikkíró nagyszabású tevékenységet fejtett ki. 1908-ban alkotmánypárti programmal, mint a trencséni kerület képviselője, bekerült az országgyűlésbe. 1910-ben ismét ugyanez a kerület juttatta mint pártonkívüli jelöltet mandátumhoz. Önállóan megjelent munkája A kis herceg c. gyermekregény.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 499. címszó a lexikon => 103. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10499.htm

CÍMSZÓ: Béla

SZEMÉLYNÉV: Béla Henrik

SZÓCIKK: 1 Béla Henrik*, publicista, szül. Tarnowban 1864. Mint árva gyermek alig egynéhány éves korában Magyarországra került Rákosi Jenő, aki a Budapesti Hírlap szerkesztőségébe hívta meg. Azóta főképen politikával foglalkozott és mint politikai tudósító, majd mint vezércikkíró nagyszabású tevékenységet fejtett ki. 1908-ban alkotmánypárti programmal, mint a trencséni kerület képviselője, bekerült az országgyűlésbe. 1910-ben ismét ugyanez a kerület juttatta mint pártonkívüli jelöltet mandátumhoz. Önállóan megjelent munkája A kis herceg c. gyermekregény.

10499.ht

CÍMSZÓ Bél

SZEMÉLYNÉV Bél Henri

SZÓCIKK Bél Henrik* publicista szül Tarnowba 1864 Min árv gyerme ali egynéhán éve korába Magyarországr kerül Rákos Jenő ak Budapest Hírla szerkesztőségéb hívt meg Azót főképe politikáva foglalkozot é min politika tudósító maj min vezércikkír nagyszabás tevékenysége fejtet ki 1908-ba alkotmánypárt programmal min trencsén kerüle képviselője bekerül a országgyűlésbe 1910-be ismé ugyane kerüle juttatt min pártonkívül jelölte mandátumhoz Önállóa megjelen munkáj ki herce c gyermekregény

10499.h

CÍMSZ Bé

SZEMÉLYNÉ Bé Henr

SZÓCIK Bé Henrik publicist szü Tarnowb 186 Mi ár gyerm al egynéhá év koráb Magyarország kerü Ráko Jen a Budapes Hírl szerkesztőségé hív me Azó főkép politikáv foglalkozo mi politik tudósít ma mi vezércikkí nagyszabá tevékenység fejte k 1908-b alkotmánypár programma mi trencsé kerül képviselőj bekerü országgyűlésb 1910-b ism ugyan kerül juttat mi pártonkívü jelölt mandátumho Önálló megjele munká k herc gyermekregén

10499.

CÍMS B

SZEMÉLYN B Hen

SZÓCI B Henri publicis sz Tarnow 18 M á gyer a egynéh é korá Magyarorszá ker Rák Je Budape Hír szerkesztőség hí m Az főké politiká foglalkoz m politi tudósí m m vezércikk nagyszab tevékenysé fejt 1908- alkotmánypá programm m trencs kerü képviselő beker országgyűlés 1910- is ugya kerü jutta m pártonkív jelöl mandátumh Önáll megjel munk her gyermekregé

10499

CÍM

SZEMÉLY He

SZÓC Henr publici s Tarno 1 gye egyné kor Magyarorsz ke Rá J Budap Hí szerkesztősé h A fők politik foglalko polit tudós vezércik nagysza tevékenys fej 1908 alkotmányp program trenc ker képvisel beke országgyűlé 1910 i ugy ker jutt pártonkí jelö mandátum Önál megje mun he gyermekreg

1049SZEMÉL H

SZÓ Hen public Tarn gy egyn ko Magyarors k R Buda H szerkesztős fő politi foglalk poli tudó vezérci nagysz tevékeny fe 190 alkotmány progra tren ke képvise bek országgyűl 191 ug ke jut pártonk jel mandátu Öná megj mu h gyermekre